Norsk filminstitutt

Onsdag 22. november arrangerte NFI seminaret «Let’s talk about sex! Hvordan kan vi oppnå en bedre kjønnsbalanse i norsk film?» som en del av instituttets handlingsplan for en bedre kjønnsbalanse.

seminar om kjønnsbalanse2 1920x1080.jpg
I paneldebatten deltok Sara Johnsen, Frederick Howard, Synnøve Hørsdal, Yngve Sæther, Sveinung Golimo og Anna Serner.

Med seminar-tittelen ønsket vi å invitere vi til en åpen og ærlig samtale om hva som skal til for å oppnå full likestilling i filmbransjen.

Velkommen ved Norsk filminstitutt direktør Sindre Guldvog

Hva kan vi lære av TENK?

Tech-Nettverket for kvinner (TENK) er et nettverk med mål om inspirere flere kvinner til å oppsøke utdannelse og jobber innenfor teknologi. Styremedlem, Marte Løge, forteller om hvordan TENK jobber.

Hva kan vi lære av British Film Institute?

British Film Institute (BFI) har nylig lansert sin nye strategi som slår fast at mangfold skal være et styrende prinsipp ved fordelingen av tilskudd og i BFIs eget arbeid. Stephen Mcconnachie, Head of Data for Collections and Information, snakker om strategien og hvordan de jobber med disse problemstillingene i praksis.

Hva kan vi lære av Svenska Filminstitutet?

Anna Serner, CEO ved Svenska Filminstitutet (SFI), har markert seg sterkt både i Sverige og internasjonalt med en tydelig strategi og konkrete tiltak for en likestilt filmbransje. Hva mener hun skal til for at vi skal oppnå en bedre kjønnsbalanse på filmfeltet?

Utfordringer og muligheter – hva kan Norsk filminstitutt gjøre?

Spillefilm- og dramaseriekonsulent Silje Riise Næss og avdelingsdirektør Utvikling og produksjon Sveinung Golimo i NFI forteller om utfordringer og muligheter i arbeidet med en bedre kjønnsbalanse i norsk film.

«It takes a village» – hva kan vi gjøre for å oppnå en bedre kjønnsbalanse?

Paneldebatt med Anna Serner (CEO SFI), Sveinung Golimo (avdelingsdirektør NFI), Synnøve Hørsdal (produsent Maipo), Yngve Sæther (produsent Motlys), Frederick Howard (produsent Storm Films) og Sara Johnsen (regissør). Moderator er Elisabeth Sjaastad (regissør og prosjektleder i Norske Filmregissører).

Appell fra Ingvill Giske

Appell fra Khalid Maimouni

Appell fra Nina Barbosa Blad

Appel fra Eirik Svensson

Appel ved Ellen Ugelstad

Appell ved Espen Klouman Høiner

Se en oversikt over hele programmet for seminaret her og les et utdrag fra NFIs handlingsplan for en bedre kjønnsbalanse 2016-2020 her.