Norsk filminstitutt

NFI har gitt tilskudd til 20 filmfestivaler på til sammen 17.270.000 kroner. Totalt økes rammene for tilskudd til norske filmfestivaler i år med rundt ti prosent, og publikummere over hele landet kan glede seg til unike filmopplevelser og filmer som ellers ikke kommer på kino.

TIFF utekino foto Ingun A. Mæhlum.jpg
Utekino på TIFF (foto: Ingun A. Mæhlum, TIFF.no).

De internasjonale filmfestivalene i Tromsø (TIFF) og Bergen (BIFF) får en økt andel av den samlede potten. De er begge solide regionale aktører med et program som bidrar til et mangfoldig filmtilbud gjennom hele året, samtidig som de har egne pedagogiske opplegg for barn og unge.

De største tilskuddene går fortsatt til de to bransjefestivalene Den norske filmfestivalen (i Haugesund) og Den norske kortfilmfestivalen (i Grimstad). I arbeidet med en mer rettferdig fordeling mellom festivalene har det likevel vært nødvendig å redusere det statlige tilskuddet disse festivalene har fått.

Julie Ova, direktør for fomidling hos NFI
Julie Ova, direktør for fomidling hos NFI.

-   Selv om vi har økt rammene for tilskudd til festivaler i år, søkes det alltid om mer midler enn det vi har til disposisjon. Vårt og festivalutvalgets mandat er å vurdere festivalenes kunstneriske program, deres regionale betydning som kulturinstitusjon og hvordan tiltakene bidrar til mangfold, geografisk spredning og alternativt innhold gjennom året, sier Julie Ova, avdelingsdirektør i NFI.

Satsning på filmopplevelser for barn og unge

Samtidig som barn og unge blir tilgodesett gjennom de store festivalene, styrkes tilbudet til denne målgruppen gjennom økte tilskudd til Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Amandus-festivalen i Lillehammer. Verdt å merke seg er også Laterna Magica, en filmfestival for barn og unge i Vesterålen, som i over 25 år har jobbet aktivt for å bygge de unges kunnskap om, og forståelse for, film som kunst og medium, og har opparbeidet seg en god lokal publikumsappell.

Laterna Magica 2017.jpgFra Filmfesten Laterna Magica 2017 (foto fra Facebook-sidene @Filmfokus Vesterålen).

Mer i tilskudd til HUMAN

Dokumentarfilmfestivalen HUMAN i Oslo, tidligere Human Rights Human Wrongs, får en betydelig økning i tilskudd sammenlignet med fjoråret.

-   Vi anser det som viktig at det finnes gode publikumsarenaer til å se dokumentarfilm av høy kvalitet både tematisk og kunstnerisk, og verdsetter aktører som tar arbeidet med formidling av dokumentarfilm på alvor, sier Julie Ova. Vi håper at HUMAN skal vokse å bli en enda viktigere møteplass for Oslos befolkning i søken etter gode norske og utenlandske dokumentarfilmopplevelser.

Gå til oversikt over alle festivaltildelingene.

Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til forskrift om filmformidling.

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova@nfi.no
 • Ole Petter Bakken
  • Ole Petter Bakken

  • Rådgiver festivaler, cinematek, arrangementer
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 930 98 161
  • E-post: ole.petter.bakken@nfi.no