Statistikken for kvinneandelen i 2017 viser store svingninger fra år til år, uten at dette trenger å skyldes reelle eller varige endringer i filmbransjen som helhet. Norsk filminstitutt jobber for en bedre kjønnsbalanse i norsk filmbransje. Målet er 50/50 innen 2020.

50-50 innen 2020.jpg
Målet er 50/50 innen 2020. 

Kjønnsbalansen i norsk film 2017

– kort oppsummert

Les hele rapporten «Kvinneandelen i norsk film for 2017» her.

Kinofilm

Kvinneandelen i prosjekter tildelt produksjonstilskudd til kinofilm (spillefilm og kinodokumentar) i 2017 er 34,8 prosent. Dette er en økning fra 2016 da kvinneandelen var 31,7 prosent. Hvis vi tar bort kinodokumentar og ser kun på spillefilm er kvinneandelen 43 prosent. Dette er en sterk økning fra 2016 da kvinneandelen for spillefilm var 31,1 prosent.

Dokumentar

Kvinneandelen i prosjekter tildelt produksjonstilskudd til dokumentar i 2017 er 35 prosent. Dette er en nedgang fra 2016 da kvinneandelen var 53,9 prosent.

Kortfilm

Kvinneandelen i prosjekter tildelt produksjonstilskudd til kortfilm i 2017 er 55,6 prosent. Dette er en økning fra 2016 da kvinneandelen var 43,3 prosent.

Premierefilmer

Kvinneandelen i kinofilmer (spillefilm og kinodokumentar) med premiere i 2017 er 30,8 prosent. Dette er en nedgang fra 2016 da kvinneandelen var 33,3 prosent. Ser vi kun på filmer med forhåndsstøtte fra NFI er kvinneandelen 35,7 prosent.

Kvinneandelen i hovedroller i spillefilmer med premiere i 2017 er 27 prosent. Dette er en nedgang fra 2016 da kvinneandelen var 30 prosent. 

Statistikk på kort og lang sikt

Når det gjelder statistikken over andel kvinner og menn i filmbransjen, er det nødvendig å presisere at det kan forekomme store svingninger fra år til år, uten at dette trenger å skyldes reelle eller varige endringer i filmbransjen som helhet. Det er et relativt lavt antall filmer som produseres i løpet av et år, og tallene er derfor svært sensitive for tilfeldig variasjon.

Alle disse tallene kan bidra med verdifull informasjon hver for seg, men tall for et enkelt format eller år sier lite om hvordan situasjonen faktisk utvikler seg. For å nå målet vi har satt, må kjønnsbalansen bedres og opprettholdes over tid i både søknads- og tilskuddsmassen for alle formater.

Oppsummering

Andelen kvinner bak kamera og på lerretet er lavere enn kjønnsbalansen i både befolkningen og arbeidsstokken skulle tilsi. Det later altså til at kvinner er systematisk underrepresentert i filmbransjen, og i fortellingene den produserer. De siste årene har man sett en forsiktig utvikling i positiv retning, som må opprettholdes og styrkes for å nå målet om full likestilling.

Les hele rapporten «Kvinneandelen i norsk film for 2017» her.

Høsten 2017 arrangerte NFI et seminar som diskuterte konsekvensene av at store deler av befolkningen er underrepresentert i og på film, og hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å gjøre noe med det. Opptak fra deler av seminaret kan du se her: "Let's talk about sex! Hvordan kan vi oppnå en bedre kjønnsbalanse i norsk film?"

I NFIs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse (2016) kan du lese mer om NFIs arbeid for en bedre kjønnsbalanse i filmbransjen.