Kortfilmen og den korte dokumentaren er tilbake i Nye veier, og nå kan kortfilmskapere igjen søke tilskudd. Søknadsfrist 16. april.

Disco 16x9.png

Nye veier er NFIs talentsatsing, med fokus på regissører og serieskapere. Det kan søkes tilskudd til utvikling og produksjon av film i ulike formater. Formålet med ordningen er å styrke talentutviklingen i norsk film, og bidra til nye fortellinger og formspråk.

- I 2016 ble det foretatt en omprioritering i Nye veier der dramaserier kom inn til fordel for kortfilm og kort dokumentarfilm, men nå er vi glade for å kunne annonsere at kortfilmen og den korte dokumentarfilmen kommer inn igjen i Nye veier, sier avdelingsdirektør i NFI, Sveinung Golimo. 

Det betyr at allerede nå i vår kan kortfilmregissører søke tilskudd til utvikling og produksjon gjennom Nye veier. I henhold til NFI sin handlingsplan for kjønnsbalanse har vi et definert mål om minst 50% kvinneandel i talentutvikling/Nye veier, og vi oppfordrer derfor særlig om søknader med kvinnelige regissører.

- Kortfilm og kortdokumentar er formater som egner seg til å tenke nytt og eksperimentere, både i form og innhold. NFI sin talentsatsing Nye veier har som mål å inspirere regissører og serieskapere med et manifestert talent til nyskapning og kunstnerisk vågemot, og da er det viktig at ordningen tilrettelegger for de formatene og de lengdene som filmskaperne selv ønsker å uttrykke seg i, sier Golimo.

Det har også vært et sterkt ønske fra bransjen å få kortfilmen og den korte dokumentarfilmen inn igjen i Nye veier.

 Kortfilmkonsulent Kari Moen Kristiansen er veldig glad for å få kortfilmen tilbake i Nye veier.  

-Vi har de senere årene sett at de kortfilmregissørene som har våget å bruke Nye veier til å utfordre tradisjonelle fortellermåter har lykkes med å skape egenartede filmer. Disse har nådd ut til publikum både på nasjonale og internasjonale festivaler, gjennom å vinne priser og gjennom distribusjon på nye nettplattformer.

Dokumentarfilmkonsulent Lars Løge er fersk på Nye veier, og gleder seg til å se hvordan kortere filmformater kan skape originale uttrykk og nye sterke fortellinger.

-Talent-mangfoldet er stort i Norge, og Nye Veier kan tilby gode rammer rundt de som deltar i ordningen. Kortformatet i Nye Veier kan by på både en kunstnerisk relativt fri utforsking, og kanskje også inspirere til nye ambisjoner i et mangfoldig marked som åpner seg stadig mer for dokumentarisk innhold i alle formater, sier Løge.

Det kan innstilles inntil to kortfilmer og to korte dokumentarfilmer i denne runden, og søknadsfristen er 16. april.

For informasjon om ordningen og søknadsskjema:

 • Kari Moen Kristiansen
  • Kari Moen Kristiansen

  • Rådgiver talentprogram (permisjon)
  • Telefon: +47 22 47 88 61
  • Mobil: +47 934 02 428
  • E-post: kari.moen.kristiansen@nfi.no
 • Kaia Høidalen
  • Kaia Høidalen

  • Søknadskoordinator
  • Telefon: +47 22 47 80 42
  • Mobil: +47 470 23 036
  • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no