Da ny forskrift ble gjort gjeldende fra 1. januar 2017 ble det innført moderat kvotering i prioriteringen av markedsvurderte filmer, jf. NFIs handlingsplan for kjønnsbalanse. Med de erfaringer NFI har gjort seg gjennom tre søknadsrunder ser vi et behov for å definere hva vi anser som høy kvinneandel.

Filmkamera illustrasjonsbilde'.jpeg

Da ny forskrift ble gjort gjeldende fra 1. januar 2017 ble det innført moderat kvotering i prioriteringen av markedsvurderte filmer, jf. NFIs handlingsplan for kjønnsbalanse. Av filmer med et tilnærmet likt publikumsestimat, definert innenfor et spenn på 50.000, ble de prosjektene med høyest kvinneandel foretrukket. Kvinneandelen måles gjennom de fire nøkkelposisjonene regissør, manusforfatter, produsent og hovedroller.

Med de erfaringer NFI har gjort seg gjennom tre søknadsrunder ser vi et behov for å definere hva vi anser som høy kvinneandel.  

Fra kommende søknadsrunde med søknadsfrist 5.juni 2018 endrer NFI derfor forvaltningspraksis knyttet til vurderingen av kvinneandelen i markedsvurderte filmer. Innenfor spennet på 50.000 i publikumsestimat må en film ha en kvinneandel på minst 33 % for å kunne foretrekkes foran en annen. I tillegg må den ha minst 7 prosentpoeng høyere kvinneandel enn prosjekter den sammenliknes med for å bli prioritert for tilskudd.

 • Kaja Hench Dyrlie
  • Kaja Hench Dyrlie

  • Seksjonsleder
  • Produksjon
  • Telefon: +47 22 47 66 51
  • Mobil: +47 951 46 912
  • E-post: kaja.hench.dyrlie@nfi.no