Seks prosjekter har fått tilskudd til utvikling gjennom NFIs Nye veier-ordning: to dramaserier, to spillefilmer og to dokumentarfilmer.

kloneny.jpg
Klone

- Tildelingene i Nye veier denne runden viser en stor bredde både i sjangre og formater, fra en opprørsk «rapsikal» serie fra Bergen til en interaktiv dokumentarfilm. De to særegne spillefilmprosjektene som nådde opp - i en sjeldent sterk konkurranse - kan også vise til et stort internasjonalt potensial. Kvinneandelen var høy både i de totalt 39 søknadene og i tildelingene, der den er 66,67%. Gjennomgående viser denne søknadsrunden et imponerende tilfang av interessante og talentfulle filmskapere, noe som lover godt for norsk film sin fremtid! Sier talentrådgiver Kari Moen Kristiansen i NFI.
 

Disse prosjektene fikk tilskudd:

Dramaserier:

Serieskaper Ole Giæver og Mer Film AS har fått 660.000 kroner i tilskudd til webserien Klone – som foregår ombord et romskip der Fredrik kloner seg selv for å få lov til å vende tilbake til jorda.

Serieskaper Amy Black Ndiaye og Monday Scripted AS har fått 580.000 kroner i tilskudd til dramaserien Verden er min, en rapsikal om kjærlighet, vennskap og familie, å stå opp for seg selv og slenge en midtfinger opp til konformiteten.  

Spillefilmer:

Regissør Jakob Rørvik og Maipo Film AS har fått 560.000 kroner i tilskudd til spillefilmen Thomas i 10 dimensjoner, en dramakomedie om kvantefysikeren Thomas som tror han er i ferd med å knekke universets kode, men sønnen, eksen og moren står i veien.

Regissør Itonje Søimer Guttormsen og Mer Film AS har fått 1.080.000 kroner i tilskudd til spillefilmen Burning Man, som handler om den brysomme bevegelseskunstneren Gritt, som sliter med å finne fotfestet i Norge etter mange år i utlandet.

Dokumentarer:

Regissør Charlotte Røhder Tvedt og Medieoperatørene AS har fått 785.000 kroner i tilskudd til den interaktive dokumentaren Etter, som følger opp historien fra Intervjuet - Bak dørene til UDI (2006), der hun fulgte 13 asylsøkere gjennom søknadsprosessen.

Regissør Egil Håskjold Larsen og Yellow Log AS
har fått 487.576 kroner i tilskudd til dokumentaren Daniels Inferno, som følger en gruvearbeider på Svalbard gjennom en reise mot jordens og sinnets dypeste avkroker.

Dette er Nye veier:

Nye veier er NFIs talentordning, som skal inspirere manifesterte talenter til nytenkning og kunstnerisk vågemot. I beslutningen om tilskudd til utvikling gis samtidig et intensjonsbrev om tilskudd til produksjon for dokumentar- og spillefilmene, samt intensjonsbrev om videre utvikling for dramaseriene.
Gjennom to årlige samlinger og vinter- og sommerfest, der ferdige filmer vises, tilrettelegger Nye veier også for at filmskaperne i ordningen kan diskutere og utvikle sine prosjekter i et faglig fellesskap.

Daniels inferno_Still_01.jpg
Daniels Inferno

 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 22 82 24 16
  • Mobil: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no