Norsk filminstitutt utlyser inntil fire stipend på inntil 10.000 kroner til deltakelse på Cinekid for Professionals/Producers Programme, i Amsterdam 21-25. oktober 2019. Søknadsfristen er innen onsdag 4.september.

cinekid1.jpg
Foto: Cinekid

Disse stipendene vil gi deltakerne en unik mulighet til å kunne være til stede på en av verdens største samlinger for aktører innen barnefilm. Stipendene utlyses i samarbeid med Cinekid. 

Cinekid for professionals er bransjedelen av festivalen, hvor produsenter, regissører, manusforfattere, distributører, innkjøpere, kringkastere, salgsagenter, etc., møtes med samme fokus; medieinnhold for barn.

Vi utlyser nå inntil fire stipend til produsenter for å delta på Cinekid for Professionals med et eksklusivt opplegg.

Stipendet inkluderer:

 • Deltakelse på Producers Programme. Et eksklusivt utvalg av internasjonale barnefilmprodusenter, valgt ut av partnerlandene, møtes til speed-dating
 • Akkreditering til Cinekid for Professionals, som inkluderer tilgang til seminardagen Industry Forum, finansieringsforumet Junior Co-Production Market/JCM, tilgang til egne møter med andre deltakere/prosjekter og innkjøpere og ellers filmvisninger, the MediaLab, lunsjer, mottakelser og middag tirsdag kveld. 
 • Tre netter på hotell - festivalen booker for deg om du blir utvalgt til stipend. 
 • Utgifter til reise - stipendet du eventuelt mottar dekker også utgifter til reise. 

Det er mulig å søke om stipendet selv om man ikke har eget prosjekt, men vi oppfordrer særskilt produsenter med barnefilmprosjekter til å søke. Vi vil i utgangspunktet prioritere produsenter som jobber med fiksjon (film og TV) til å søke, men dokumentarprodusenter er også velkommen til å søke.

Søknadens innhold

 • Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på Cinekid for Professionals/ Producers One-on-One
 • Relevant CV
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
 • Prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt eget barnefilmprosjekt

Til søknad om disse stipendene trenger du ikke levere dokumentasjon på akkreditering, da dette dekkes av stipendet. Du trenger heller ikke å levere budsjett, da kostnadene for deltakelsen dekkes av stipendet.

Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på Min side (via Logg inn-knappen øverst på siden).

 • Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet og merk søknaden ”Cinekid 2018”.
 • Du kan jobbe med søknaden i etapper, og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider.
 • Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

I henhold til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner», kapittel 2. skal tilskuddene over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen. Ved tildeling vil vi prioritere å spre stipendene til deltagere fra ulike selskap.

Søknadsfrist: innen onsdag 4. september.

Se også: 

Stipend kurs i utland
Nettsider for Cinekid for professionals

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Prosjektleder partnerskap og kompetanseutvikling
  • Telefon: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen@nfi.no