Det nye utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere er en del av NFIs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse - 50/50 innen 2020.

Illustrasjonsbilde handlingsplan kvinner.png

Denne uka lanserte NFI og Talent Norge sitt nye samarbeidsprosjekt UP, som er et utviklingprogram for kvinnelige filmskapere - både regissører og produsenter. Det starter opp allerede til høsten.

UP er et av flere tiltak for å nå målene om bedre kjønnsbalanse og større mangfold i norsk film og filmbransje. For å få til en stabil og vedvarende kjønnsbalanse i norsk film mener NFI det er nødvendig med tiltak mot ulike ledd i prosessen mot ferdig film, og har derfor tiltak knyttet både til talentutvikling/kompetanseheving og innrettingen av tilskuddsforvaltningen.

Søk på ordningen her

Moderat kvotering

Gjennom de forskjellige tilskuddsordningene kan NFI påvirke graden av bredde og variasjon i sine tildelinger av tilskuddsmidler, herunder kvinneandelen. NFI har innført moderat kvotering av kvinner i markedsordningen og rammefinansiert utviklingstilskudd og en høyere prioritering av kvinner innen manus- og prosjektutvikling og talentordningen Nye veier. Graden av bredde og variasjon – og andelen kvinner – vil imidlertid også avhenge av hvem som søker om tilskudd. NFI mener derfor det også er behov for tiltak som bidrar til en bredere sammensetting av søknadsmassen.

Talentutvikling

UP har som formål å utvikle talenter og styrke deres kompetanse og nettverk samt utruste deltakeren til å gjenkjenne og håndtere strukturer i filmbransjen og samfunnet som kan hindre kvinner i å nå sitt potensial. Målet er at dette i neste ledd skal bidra til flere sterke prosjekter med kvinner i nøkkelposisjoner som både søker om – og får – tilskudd til produksjon av film. Utviklingsprogrammet skal på denne måten styrke kvinnelige filmtalenters muligheter til å skape film. Målet er at minst 80 prosent av deltakerne i ordningen skal produsere film innen tre år etter endt program. 

Slik lagde vi programmet:

For å kunne skape et program som imøtekommer bransjens og filmskapernes behov har vi snakket med ulike bransjeaktører og filmskapere – og gjort en vurdering av lignende ordninger i andre land og organisasjoner.

Blant de vi har snakket med er:

 • Filmforbundet
 • Regiforbundet
 • Mediefabrikken i Oslo og Akershus
 • Balansekunst
 • Rektor ved Nordland Kunst og Filmfagskole

Vi har også intervjuet flere kvinnelige filmskapere som er i målgruppen for programmet, og disse har gitt verdifulle innspill til det videre arbeidet..

Vi har i tillegg gjennomført benchmarkingintervjuer med tilbydere av lignende tiltak i andre land, og i Norge:

Ulike mentorordninger i Norge; Skuespiller og Dansealliansens mentorordning, Dramatikerforbundets tidligere mentorordning, Mentorordning.no (MØST) og NOPAs mentorordning. Vi har også snakket med AFF; tilbyder av mentortjenester.

Ideen til samarbeidet med Talent Norge oppstod da vi møtte Talent Norge til et intervju kring deres ordninger ArtEx og Kvinneløftet. Vi oppdaget at vi hadde like mål, og at begge hadde planer om å starte en ordning med oppstart høsten 2018. Vi kom frem til at vi sammen ville kunne få til en mye større satsning og at det beste ville være å slå hodene våre sammen.

Flere kompetansehevende tiltak:

ProPro

NFI har for 2019 inngått partnerskap med ProPro (The Producers’ Programme for Women) som er et initiativ fra det Østeriske Filmsintituttet. ProPro er en workshop som foregår over 6-9 dager for kvinnelige produsenter. Det er designet for å hjelpe utvalgte deltagere til å videre utvikle karrierene sine, og strategier for sine selskaper og filmprosjekter.

Programmet inkluderer forelesninger, gruppearbeid, individuelle møter med mentorer og eksperter i tillegg til nettverks-eventer. Deltagerne fokuserer på posisjonering, personlig mission statement og lederskaps og kommunikasjons-ferdigheter, i tillegg til forhandlingsferdigheter.

NFI vil lyse ut tre stipender for deltakelse på samlingen i juni 2019. For å kvalifisere skal man ha produsert minst et lengre verk.

Filmrekrutteringsstipend

Er du fagarbeider og ønsker å utvikle deg videre ved å hospitere hos en mer erfaren fagarbeider i en produksjon, kan du søke om tilskudd til dette. Ved tildelingen av filmrekrutteringsstipend har NFI høy prioritering av kvinner.

Les mer om filmrekrutteringsprogrammet

Les også:

Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i norsk film

Når tall blir virkelighet (kronikk)

Kvinneandelen i 2017

 • Jannicke Stendal Hansen
  • Jannicke Stendal Hansen

  • Kurs- og kompetanserådgiver NFI:LAB
  • Telefon: +47 22 82 24 20
  • Mobil: +47 981 04 702
  • E-post: Jannicke.Stendal@nfi.no
 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 22 82 24 16
  • Mobil: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no