Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt og Talent Norge går sammen om nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere med mål om å styrke deres muligheter til å skape film.

Maria M. Jørstad og Stine Helgeland. Foto Ida Meyn.jpg
Maria Mediaas Jørstad fra Talent Norge og Stine Helgeland fra NFI. Foto Ida Meyn/NFI

Norsk filminstitutt og Talent Norge er glade for å kunne lansere UP – et nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere. Kvinners historier og kompetanse er helt nødvendig for at filmene som lages i Norge skal nå ut til – og være relevante – for hele befolkningen. Arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i norsk film er et av de viktigste satsingsområdene til både NFI og Talent Norge, og dette utviklingsprogrammet inngår som en viktig del av de to virksomhetenes helhetlige satsing på kvinner i film- og TV- bransjen.

Disse deltar i UP

Satsingen er rettet mot kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentar, og også de som vil jobbe med dramaserier. Målet er å utvikle talenter, styrke deres kompetanse og bidra til nettverksbygging. Deltakerne i programmet skal også bli bedre rustet til å gjenkjenne og håndtere strukturer som kan hindre kvinner å nå sitt potensial. Det langsiktige målet er at minst 80 prosent av deltagerne produserer film innen tre år etter endt deltagelse i utviklingsprogrammet UP.

Les mer om NFIs kvinnesatsing

50/50 innen 2020

- For å oppnå bedre kjønnsbalanse på filmfeltet er vi helt avhengige av at alle gode krefter går sammen. Vi er derfor svært glade for å inngå i et samarbeid med Talent Norge om et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere. Dette programmet er et av flere tiltak NFI har iverksatt for å nå målet om en kjønnsbalanse på 50/50 innen 2020. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med Talent Norge for å få enda flere dyktige kvinner inn i norsk film, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i NFI.    

     
- For Talent Norge er samarbeidet med NFI en del av en helhetlig satsing og bevisstgjøring rundt strukturer som gjør det vanskelig for kvinnelige talenter å lykkes, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

- Sammen med NFI har vi satt høye ambisjoner om tydelige resultater innenfor filmfeltet i løpet av de neste tre årene. Det er vi svært glade for! Vi er også glade for å ha med oss Norsk Tipping som bidragsyter og samarbeidspartner i dette arbeidet. Norsk Tipping har tette bånd til både idretten og kulturfeltet, og er en aktiv pådriver for å gi kvinner og menn like muligheter til å utnytte sitt potensial, sier Maria Mediaas Jørstad.

Kulturministeren støtter mål 

Også kulturminister Trine Skei Grande ønsker det nye utviklingsprogrammet velkommen.
- Jeg støtter NFIs mål om en kjønnsbalanse på 50/50 innen 2020. For at vi skal nå dette målet er det viktig at vi samarbeider på tvers av organisasjoner og med bransjen for å løfte frem de beste. Jeg har tro på at vi skal få det til, og det vil glede meg stort om filmbransjen kan vise veien innenfor kunstfeltet på dette området.

Gjennom programmet får deltakerne tilbud om faglige verksteder, nettverkssamlinger og coaching, i tillegg til en pott egne midler til å ansette profesjonelle veiledere. Deltakerne får også et stipend på kr. 50.000 for å være med i programmet. Programmet strekker seg over ett år, og vil fokusere på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen som filmskaper. Programmet er rettet mot regissører og produsenter, og det er plass til tolv deltakere. Søknadsfrist er 10. august 2018, med oppstart i september. Maria Bock er leder av Talent Norges kvinnesatsing. Jannicke Stendal Hansen i NFI er prosjektleder for UP.

Ønskes velkommen av bransjen

I filmbransjen blir nysatsingen ønsket velkommen:
- Jeg synes dette er et fantastisk tiltak.  Å bli satset på gir en unik mulighet til å utvikle seg og bli sett. Jeg skulle ønske det fantes da jeg var i oppstartfasen. Jeg var usikker og utrygg og håpet på en mulighet der man kunne utveksle erfaring og lene seg på hverandre. At noen tror på deg og satser på deg kommer til å utgjøre en forskjell, sier filmregissør Iram Haq.

Hun får støtte av Hans Petter Moland.
- Det er et flott tiltak. Alle tiltak for å frem flere kvinnelige stemmer har så langt ikke fungert derfor er dette bra. Det vil gi filmskapere en konkret mulighet til å samle erfaring og kunne nærme seg målet sitt. Det må følges opp med økte bevilgninger til film om målsetningen skal lykkes, sier Moland.

Disse deltar i UP