Norsk filminstitutt har tildelt tolv regissører tilskudd til idéutvikling gjennom Nye veier-ordningen.

nye veier.jpg

Norsk filminstitutt har gitt til sammen 1,2 millioner kroner i tilskudd til idéutvikling i Nye veier-ordningen. Tilskuddet gis til prosjekter som er i idéfasen, og skal bidra til utvikling av nye og spennende filmprosjekter.

- I år mottok vi 55 søknader, og det har vært stor variasjon i søknader og ideer, både når det gjelder sjanger og tematikk. Mange av regissørene står ut med en sterk personlig fortellerstemme, og det er flere spennende nye talenter som utmerker seg denne runden, sier talentrådgiver Hanne Myren i Norsk filminstitutt. 
Flere av disse filmskaperne deltok nylig på et idéutviklingsseminar med manusforfatter og dramaturg Tone Johnsen, der de til slutt presenterte sine ideer til talentrådgiver Hanne Myren, kortfilmkonsulent Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen og dokumentarfilmkonsulent Eirin Gjørv i NFI - som valgte ut de tolv som får tilskudd til idéutvikling. 

Disse får tilskudd:

I år er det fire dokumentarer, tre dramaserier og fem spillefilmer som får tilskudd til idéutvikling Nye veier:

Dramaserier:
Emilie Kristine Blichfeldt
Emil Stang Lund
Helena Nielsen
 
Dokumentarfilm:
Natasa Urban
Katja Nørregaard Høgseth
Jon Haukeland
Steffan Strandberg
 
Spillefilm:
Johanna Pyykkö
Tove Undheim
Gunhild Enger
Bjørn Erik Pihlmann Sørensen
Stian Hafstad
 

Om ordningen

Målet med tilskuddet er å stimulere til høyere kvalitet for norske filmer og serier gjennom å styrke utviklings- og forarbeidsfasen for regissører. Ordningen skal bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

En av de som tidligere har fått tilskudd til idéutvikling gjennom Nye veier er regissør Jannicke Systad Jacobsen, som i høst er aktuell med spillefilmen Hjelperytteren, som handler om den tidligere proffsyklisten Kim Carlsen. Den har også fått utviklings- og produksjonstilskudd gjennom Nye veier-ordningen.

- Det fine med idéutviklingen var at det var helt åpent hva det skulle innebære, samtidig som det føltes som å få en viktig oppgave. Jeg gikk ganske bredt ut og benyttet anledningen til å gjøre små feltarbeid som jeg synes er gøy. Blant annet var jeg på en svær religiøs helbredelsesseanse og en fjelletappe under Tour de France. Begge deler inspirerte til scener som er med i Hjelperytteren, forteller Systad Jacobsen.

jannicke systad jacobsen

Om Nye veier

Nye veier er en del av NFIs talentsatsing, og i vår handlingsplan for kjønnsbalanse i norsk film har vi innført et mål om minimum 50 prosent kvinneandel på talentutvikling. I denne runden er kvinneandelen på 58 prosent.

Nye veier satser på kunstnerisk vågemot, og er bygd opp rundt talentfulle regissører for å stimulere til kunstnerisk fordypning og utvikling. Talentprogrammet skal bidra til utvikling av regitalenter på et høyt profesjonelt nivå. Flere kjente regissører har utviklet sin karriere gjennom Nye veier, som siden ordningen startet har gitt tilskudd til mer enn 100 norske filmer i alle formater.

 • Hanne Myren
 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 22 82 24 16
  • Mobil: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no