Norsk filminstitutt

1. juli stenger dørene til Filmmuseet her hos oss. Nasjonalmuseet har overtatt ansvaret for gjenstandssamlingen og starter flyttingen av utstillingen i sommer. Vil du besøke museet før det stenger? Filmmuseet har vanlige åpningstider til og med 30. juni.

Museumsinngang med barn

I Filmmeldingen 2014-2015 ble det besluttet å overdra ansvaret for Filmmuseet og Norsk filminstitutts gjenstandssamlingen til en annen statlig organisasjon. I budsjett for 2018 ble dette ansvaret konkretisert til Nasjonalmuseet.

Nasjonalmuseet samarbeider nå med Preus fotomuseum i Horten med å flytte, registrere og dokumentere samlingen.

Første del av prosjektet, som innebærer flytting av hele gjenstandssamlingen fra NFIs lager på Etterstad, er nå fullført. Andre del av prosjektet innebærer flytting av de utstilte gjenstandene som befinner seg i Filmmuseet. Dette arbeidet starter i august.

Dette betyr at når Filmmuseet nå stenger 1. juli, vil det være for godt, her hos oss.

Vi oppfordrer derfor alle til å avlegge vårt fine Filmmuseum et siste besøk nå i juni.

 • Gunnar Bangsmoen
  • Gunnar Bangsmoen

  • Seksjonsleder
  • kino- og tekniske tjenester
  • Telefon: +47 406 12 188
  • E-post: gunnar.bangsmoen[@]nfi.no