25. april arrangerte NFI frokostmøte om grønn filmproduksjon. Reklamefilmselskapet Babusjka har allerede tatt grep, og tilbyr sine kunder klimanøytrale produksjoner. Og spillefilmen Amundsen er en av Norges første klimanøytrale spillefilmer.

amundsen2

Fra spillefilmen Amundsen. Foto: Motion Blur

Se opptak av frokostmøtet på Facebook

Bak begge disse står den norske klimabedriften Choose, som jobber med å kombinere klimatiltak med kultur, og rådgir bedrifter i klimaspørsmål. Kjøp av FN-godkjente klimakvoter som støtter grønne prosjekter i utviklingsland er en del av pakken. Bedriften ble i 2018 kåret til topp ti beste startups i verden av Richard Branson, og har kunder i femti land. Nå har de samarbeidet med de norske produksjonsselskapene Babusjka, som lager reklamefilm for flere store norske firmaer, og Motion Blur AS, som har produsert Amundsen-filmen.

- Hos oss har dette vært en prosess som har gått over et par års tid, der vi startet med å se på våre individuelle klimaavtrykk rundt lunsjbordet hos Babusjka, og hva hver enkelt av oss kunne gjøre, blant annet gjennom å fly mindre, sier Mads Astrup Rønning, kreativ leder i Babusjka.

De ble enige om at det manglet en lett tilgjengelig liste over enkle tiltak hver enkelt kunne gjøre for å redusere sitt klimaavtrykk.

- Vi vurderte først å lage en film der vi synliggjør nettopp dette, hvor enkelt det er å redusere egne avtrykk, og at summen av dette vil, hvis alle følger tiltakene, utgjøre en anselig andel av Norges forpliktelser til Parisavtalen, ergo: Ditt bidrag betyr noe, sier Astrup Rønning.

Tiltaksliste

I klimakampen er det nemlig lett å tenke at ens eget, lille bidrag, bare utgjør en dråpe i havet. 

- Underveis i denne prosessen ble det tydelig for oss at vi kunne ta kraftig tak i produksjonsmetodene og prosessene våre internt i Babusjka. Alt vi manglet var en liste. Vi besluttet dermed å lage en tiltaksliste for grønne produksjoner, utover kildesortering på sett og springvann med kortreist agurk, sier Mads Astrup Rønning, kreativ leder i Babusjka.

Ballen begynte for alvor å rulle da Babusjka møtte Choose. Der fikk de både verdifull innsikt i hvordan en klimavennlig produksjon kunne se ut, samtidig som de sikret seg en objektiv aktør til å vurdere klimaavtrykket til produksjonene sine.

- Vi endte opp med en sjekkliste på rundt femti konkrete tiltak som skal til for å gjøre en produksjon grønn. Tiltakene handler både om bevisstgjøring, en holdningsendring i produksjonen, og avtrykket du etterlater.  Punktene omhandler alt fra transport - fra bruk av elbil, offentlig transport og samkjøring til antall kilometer tilbakelagt med fly, til valg av location, catering, gjenbruk i scenografi og kostymer, egne vannflasker og mye mer, sier Astrup Rønning.

Klimascore fra null til hundre

mads babusjka
​ ​Mads Astrup Rønning i produksjonsselskapet Babusjka

Etter at lista kom på plass startet Chooose jobben med å lage et regnestykke, der de måler hvert punkt på en skala fra null til hundre, der hundre er helt klimanøytralt. Majoriteten av punktene følger denne modellen, mens punktene hva angår transport føres som tilbakelagte kilometer, og lander i et konkret CO2 avtrykk.  Under dette faller også totalt antall arbeidsdager i tilknytning til produksjonen. (1 norsk arbeidsdag = 50kg CO2).

-Tiltakslisten er et levende dokument, og fylles ut og oppdateres fortløpende, før Babusjka ved endt produksjon sender ferdig utfylt dokument til Choose, som måler produksjonens endelige klimaavtrykk. Resultatet returneres i form av en klimascore som Babusjka deler med sin kunde. Deretter kjøper kunden FN-godkjente klimakvoter basert på scoren, for å bli klimanøytrale, forklarer Astrup Rønning.

Og legger til at det ikke er så kostbart som mange tror å jobbe klimanøytralt.

- La oss si at klimascoren ender på  75%, da skylder vi 25% som er omgjort til 25 klimakvoter. 1 klimakvote koster 50kr. I tillegg til disse 25 kvotene betaler vi kvoter for det konkrete CO2 avtrykket. I tillegg er flere av tiltakene faktisk kostnadsbesparende, sier han. 

- Handler om bevisstgjøring

Det hele startet med at Babusjka  savnet en oppskrift på hvordan de kunne bidra til klimakampen.

- Vår tiltaksliste gir oss muligheten, samtidig bidrar den til økt bevisstgjøring og synliggjøring fordi alle involverte parter i hvert ledd av produksjonen blir tvunget til å tenke klimakonstruktivt. Overføringsverdien er stor, når man har begynt å tenke tiltak begynner folk å utveksle erfaringer og synspunkter, som genererer nye tiltak.

- Vi skal fortsette å konkurrere om de samme jobbene som før, men vårt mål er at alle produksjoner vi gjør skal bli klimanøytrale, og tiltakslisten vår muliggjør det.Vi ser allerede en smitteeffekt, forteller Astrup Rønning.

Selskapet har stadig spennende og morsomme diskusjoner om hva som skal til for å få ned utslippene, og mye handler om å tenke nytt. Blir matoverskuddet donert bort - på en slik måte at det også utgjør minst mulig transport. Blir kostymene donert bort etter bruk? Hvordan kan man ta i bruk delingsøkonomi og bytte tjenester?

- Dette handler ikke om å kjøpe seg fri, men å endre vaner.- sier Astrup Rønning i Babusjka.

-Spennende samarbeid

Også for Choose har samarbeidet med Babusjka vært givende.

– Samarbeidet med Babusjka er utrolig spennende,  og tar ut et positivt og handlingsorientert budskap i helt nye arbeidsprosesser. Klima kan også engasjere positivt, noe Babusjka virkelig går i bresjen for ved å innføre klimavennlige filmproduksjoner. Vi håper resten av filmbransjen lar seg inspirere og følger etter, sier CEO Andreas Slettvoll i Choose til Kreativt forum.

Slik ble Amundsen grønnere

Når det gjelder spillefilm vil regnskapet naturlig nok bli høyere enn for reklamefilm - og jobben vanskeligere. Men det er ikke umulig. Dette ønsket Choose å vise, og tok derfor kontakt med Motion Blur som produserer spillefilmen Amundsen.

Her ble de mottatt med åpne armer av produsent Espen Horn.

- Vi fikk en henvendelse fra Choose om dette var noe vi hadde lyst å gjøre, og syntes det hørtes utrolig spennende ut. Selv om dette selvsagt er litt å kjøpe seg god samvittighet, så føler vi at det Choose tilbyr er bedre enn bare å kjøpe kvoter, sier Espen Horn.

Produksjonsselskapet fikk dermed den samme listen som Babusjka bruker i sine produksjoner, og gikk gjennom punkt for punkt.

- Er miljøtanken fraværende i filmbransjen?

- Ja, jeg tror det - men kanskje ikke mer enn i andre bransjer, som for eksempel bank og finans. Men vi har nok en vei å gå, sier produsenten.

Færre flyreiser

Den store stygge ulven i filmbransjen er flyreiser. Mange vil også hevde at dette er den vanskeligste biten å endre på.

- Å unngå å fly er vanskelig. Det blir ikke nødvendigvis riktig å si at vi må få all filmproduksjon hjem til Norge - da må den i så fall bli i Oslo, og det er vel ikke ønskelig, sier Horn.

Amundsen er blant annet spilt inn på Island og i Praha i Tsjekkia, noe som gjorde det umulig å unngå flyreiser helt.

- Det vi gjorde var å oppfordre folk til å bli på Island og i Praha i stedet for å reise hjem mellom opptakene. Da betalte vi heller litt for at de kunne bli. Jeg tror egentlig alle har lyst å bidra når de blir spurt, og da er det min jobb å spørre. Det handler også om å spørre, der det er mulig, om folk kunne tenke seg å ta toget. Og å spørre seg om vi må reise i møter, eller om det er mulig å ta det på Skype Der må vi alle bli flinkere, sier Horn.

Da Choose tok kontakt var filmen allerede innspilt, så sjekklisten ble gjennomført i etterkant. Deretter ble klimaavtrykket regnet ut etter samme metode som i Babusjka, og det ble kjøpt klimakvoter for resten. Regninga tok Get - som en ny og spennende måte å tenke sponsing eller medfinansiering.

- Vi hadde jo forsøksvis forsøkt å gjøre Amundsen grønnere, gjennom å effektivisere produksjonen, passe på hvordan folk reise til og fra - oppfordre folk til å reise kollektivt, og gjøre det selv, minimere type leiebiler, velge elbiler, bruke resirkulerte materialer i stedet for plast, papp og papir etc. Alle hadde personlige vannflasker og kaffekopper for eksempel, sier Horn.

For alle monner drar.

- Det handler i bunn og grunn om å redusere ditt personlige avtrykk. Det igjen skaper holdninger: Hvis du blir med, blir virkningen dobbel, hvis tusen blir med blir virkningen tusen ganger så stor. Jeg tror ikke nødvendigvis vi gjør verden til et grønnere sted, men for oss handler det om en holdning.

- Hva har dere lært av dette?

- Alt går! Det handler om å åpne øynene.

Frokostmøte

Torsdag den 25. april arrangerer Norsk filminstitutt frokostmøte om grønn filmproduksjon, der målet er å inspirere og informere bransjen om hvordan man kan jobbe mer klimasmart.

- Nå er viktigere enn noen gang å ta grep! Derfor setter vi grønn filmproduksjon på agendaen, sier seksjonsleder for produksjon i NFI, Kaja Hench Dyrlie, som vil fortelle om NFIs planer på området.

Før påske gikk flere skuespillere og filmregissører ut med et klimaopprop for filmbransjen, der de krever tiltak for en mer klimavennlig bransje. Mer enn 250 personer har signert. Initiativtaker Birgitte Larsen kommer til Filmens hus for å fortelle om oppropet. 

I Sverige sto filmprodusent Ronny Fritsche for et likende opprop. Han har jobbet med film og miljø i flere år, og har holdt en rekke workshops og foredrag i flere land. Han er hovedinnleder på vårt frokostmøte. Vel møtt!

 

Se opptak av frokostmøtet her

 

Grønn filmproduksjon

 

 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon og innsikt
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no