Medieklagenemda har avgjort at søker ikke hadde krav på tilskudd til lansering utland, siden søknaden om tilskudd for lansering av kortfilm på festival i utlandet ble sendt etter at festivalen var startet.

I møtet av 18. juni 2019 avgjorde Medieklagenemda i sak 2018/0389 å opprettholde NFIs avslag (fra 20. september 2018) på tilskudd til lansering i utlandet. Avgjørelsen gir NFI medhold i at deres forvaltningspraksis med krav om at søknad om lanseringstilskudd skal være sendt dagen før lanseringsarenaen (festivalen eller salgsmarkedet) offisielt starter er korrekt.

Les Medieklagenemdas avgjørelse her.