Vil du være med å prege norsk film i årene framover? NFI har ledig stilling som filmkonsulent spillefilm og dramaserier - 4 års åremål.

 

Norsk filminstitutt har stilling ledig som konsulent for spillefilm og dramaserier. Filmkonsulenten er med på å forvalte Norsk filminstitutts oppdrag med å tilrettelegge for at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet som har potensiale til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt og som bidrar til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje.

Den viktigste delen av jobben vil være å foreta vurderinger av prosjektenes kunstneriske og produksjonsmessige kvaliteter, prioritere og anbefale disse for utviklings- og/eller produksjonstilskudd, og gjennom løpende dialog med tilskuddsmottakere bidra til en konstruktiv utviklingsprosess og sikre at prosjektene innfrir sitt potensiale. Filmkonsulenten skal også bidra til utvikling og gjennomføring av Norsk filminstitutts strategiske målsettinger og handlingsplaner. Filmkonsulenten skal ha en god kontakt og dialog med det norske produksjonsmiljøet.

Les mer og søk stillingen her

Kontakt: Hodejegerne/Gro Møllerstad: Tlf: +47 915 59 752

 • Elin Erichsen
  • Elin Erichsen

  • Seksjonsleder
  • Kunstnerisk vurdering
  • Telefon: +47 22 47 80 45
  • Mobil: +47 918 86 163
  • E-post: elin.erichsen@nfi.no