Norsk filminstitutt

Åtte norske spillselskaper har fått totalt 2,9 millioner kroner fra NFI til utenlandslansering.

mesmer
Et av spillene som får tilskudd er Mesmer fra Rain Games

NFI fikk øremerket totalt 5,1 millioner kroner til internasjonal spillsatsing fra kulturdepartementet for 2019. Dette er en oppfølging av fjorårets satsing.

Dette er internasjonal spillsatsing:

Internasjonal spillsatsing skal bidra til at norske spillprosjekter med særlig internasjonalt potensial når ut til et større publikum i nye markeder. Selskapene kunne søke om tilskudd fra 200.000 til 400.000 til titler som blir lansert i 2019 eller 2020.

Tilskuddet kan dekke utgifter som reiser, deltakeravgift og leie av stand på internasjonale arenaer, men også kostnader i forbindelse med tilrettelegging av spillet for et internasjonalt marked, for eksempel oversettelser, pressemateriell etc., samt utgifter til markedsføring. Tilskuddet gis til et spesifikt spill. Åtte spill/spillselskaper fikk tilskudd gjennom den samme ordningene tidligere i vår.

Det kom inn totalt 12 søknader, og 8 selskaper fikk tilskudd i denne runden.

- Årets søknadsliste gir et godt innblikk i bredden og potensialet i norsk spillutvikling. Dette er titler fra vidt forskjellige sjangre, representert på et bredt utvalg av plattformer. Vi har stor tro på at disse prosjektene i enda større grad vil være i stand til å nå sitt publikum med hjelp fra tilskuddene, og det blir spennende å følge utviklingen i tiden som kommer, sier spillansvarlig i NFI, Kaja Hench Dyrlie.

Disse får tilskudd:

Red Thread Games for Draugen

Misc Games for Fishing: North Atlantic

Dirtybit for Fun Royale

Megapop Games for Haxity

Rain Games for Mesmer

Monkeybin for Monsterminds

Hyper Games for Mørkredd

TRY Apt for Terror Squid

Regjeringens dataspillstrategi

Kulturminister Trine Skei Grande presenterte tidligere i høst regjeringens nye dataspillstrategi i Bergen , som lover en større satsing på spill, både i form av mer midler til spill, en mer inkluderende spillkultur og større internasjonal slagkraft.

Det er satt fire hovedmål for dataspillpolitikken:

  • Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet
  • En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje
  • Gjennomslagskraft for norske dataspill
  • En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

I NFIs budsjett for 2019 ligger det over 30 millioner kroner til dataspill - 24,4 millioner til utvikling, i tillegg kommer støtte til lansering og internasjonal satsing.

Under pressekonferansen i Bergen røpet kulturministeren at allerede neste år vil regjeringen øke spillmidlene med ti millioner kroner.

Last ned strategien Spillerom her.