Neste frist for å søke tilskudd til produksjon av kortfilm er 10. april - ikke 10. mars som tidligere oppgitt.

Skal du søke tilskudd om produksjonsmidler til kortfilm? Neste frist er altså 10. april - ikke 10. mars. Det betyr at forrige søknadsrunde skal være ferdig behandlet i god tid før neste frist.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning.Tilskudd til ren manusutvikling prioriteres ikke. Søknader om tilskudd til utvikling behandles fortløpende.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd frem til ferdigstilt film. Neste søknadsfrist er 10. april, deretter 28. august.

Les mer og søk her

 • Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
  • Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

  • Kortfilmkonsulent
  • Telefon: +47 22 47 45 00
  • E-post: larjac@nfi.no
 • Ravn Wikhaug
  • Ravn Wikhaug

  • Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm
  • Telefon: +47 22 47 45 51
  • Mobil: 047 458 05 229
  • E-post: ravn.wikhaug@nfi.no