Norsk filminstitutt

NFI åpner ny søknadsportal. I den forbindelse vil vi stenge for innlevering av søknader fra midnatt 20. november 2019 til portalen igjen åpner for innlevering av søknader 14. januar 2020.

Følgende tilskuddsordninger blir ikke berørt:

  • Filmformidlingsordningene
  • Insentivordningen
  • Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer
  • Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje

Vi anbefaler alle, som skal søke om tilskudd, å registrere sitt selskap i den nye portalen her

Tilskuddsordningene som allerede ligger i nytt system vil altså ikke bli berørt av dette. Det samme gjelder insentivordningen med frist 26. november.

Vi lager en egen løsning for søknader som eventuelt må leveres i perioden mellom 20. november 2019 og 14. januar 2020. Dersom dette gjelder deg, ta kontakt med rådgiver for tilskuddsordningen. 

Vi anbefaler alle som skal søke tilskudd fra NFI om å registrere sitt selskap i den nye portalen nå. Lenke finner du her.