NFI har tildelt 13 nye rammetilskudd for utvikling, seks for dokumentarprosjekter og sju for fiksjon - totalt 11 millioner kroner.

Illustrajonsbilde briller på papir.png

I februar og mars har Norsk filminstitutt tildelt  13 rammetilskudd for utvikling for 2019 til norske produksjonsselskaper. Tilskuddene er delt opp i fiksjon- og dokumentarprosjekter, og gjelder formatene spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og dokumentarserier.

Fristen for å  søke rammetilskudd for utvikling i 2019 var 21. januar for fiksjonsprosjekter og 18. februar for dokumentarprosjekter.

De som kan søke rammetislskudd er profesjonelle film- og serieprodusenter, registrert i Norge, som har produsert minst en spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre år. Man kan søke rammetilskudd for utvikling av minst tre fiksjons- eller dokumentarprosjekter.

Målet med ordningen er å bidra til økt soliditet, lønnsomhet og bærekraft, samt inspirere til konsolidering i bransjen. Den skal også styrke produksjonsforetakenes mulighet til kontinuitet, og styrke kompetansen i utviklingsarbeidet. 

Dokumentar

Seks produksjonsselskaper har fått 4.05 millioner kroner i rammetilkskudd til utvikling av dokumentarfilm eller -serie:

Fenris Film AS - 800.000 kroner

Fuglene AS - 550.000 kroner

Indie Film AS - 700.000 kroner

Medieoperatørene AS - 750.000 kroner

Piraya Film AS - 550.000 kroner

Speranza Film AS - 700.000 kroner

Fiksjon

Sju selskaper har fått rammetilskudd på 1 million kroner til utvikling av fiksjonsprosjekter - spillefilm eller dramaserie:

Filmkameratene AS - 1.000.000 kroner

Maipo Film AS - 1.000.000 kroner

Rubicon TV AS - 1.000.000 kroner

Motlys AS - 1.000.000 kroner

Nordisk Film Production AS - 1.000.000 kroner

Tordenfilm AS - 1.000.000 kroner

Paradox rettigheter AS - 1.000.000 kroner

 

Rammetilskudd har én frist årlig, som regel januar/februar.

 

For spørsmål om rammetilskudd:

 • Arve Figenschow
  • Arve Figenschow

  • Produksjonsrådgiver spillefilm
  • Telefon: +47 22 47 88 62
  • Mobil: +47 913 20 228
  • E-post: arve.figenschow@nfi.no
 • Ola Hunnes
  • Ola Hunnes

  • Produksjonsrådgiver dokumentar
  • Telefon: +47 22 47 88 64
  • Mobil: +47 480 57 570
  • E-post: ola.hunnes@nfi.no