Norsk filminstitutt

I statsbudsjettet for 2020 blir film tilgodesett med en økning på tilskudd på til sammen 27 millioner kroner som går til regionene, dataspill og Internasjonalt samisk filminstitutt. For Norsk filminstitutt er tilskuddet til filmfondet det samme som i 2019, samtidig som kuttene i driftsbudsjettet gjennom ABE-reformen fortsetter. 

spillerom
Statsbudsjettet for 2020 gir en økning til dataspill. Her fra fremleggelsen av den nye strategien for dataspill. Kulturminister Trine Skei Grande til venstre. Foto: Kulturdepartementet. 

De økte tilskuddene som går til film gir de regionale filmsentrene 7 millioner kroner mer, mens de regionale filmfondene får en økning på 10,5 millioner kroner. Av disse 10,5 millionene skal minst 3 millioner kroner gå til dataspill.  Det blir også 7 millioner kroner mer til dataspill gjennom filmfondet. Og Internasjonalt samisk filminstitutt, ISFI, får altså 2,5 millioner kroner.

Reell økning for film og spill

-Dette budsjettet betyr en reell økning for filmområdet og for spill, mens det for filmfondet som NFI administrerer ikke er lagt inn noen justering for prisvekst, så det i 2020 er på 520 millioner kroner der tillegg for dataspill utgjør hele økningen. Og vi som filminstitutt må som andre statlige institusjoner takle ytterligere kutt i driftbudsjettet gjennom ABE-reformen, slik at vi i 2020 har et budsjett på 115 millioner kroner. Derfor er den omstillingsprosessen vi går gjennom nå i NFI tvingende nødvendig, sier direktør Sindre Guldvog.  

Medfinansiering

-Samtidig er vi glade på regionenes og spillbransjens vegne for budsjettøkningene de opplever, og at det samlet for film og spill er en økning i tilskuddene, sier Guldvog. Han er også er glad for signalene i statsbudsjettet om at norske og internasjonale tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester som Netflix, HBO og Amazon må investere en del av omsetningen sin i norske audiovisuelle produksjoner. Dette er noe NFI har gitt Kulturdepartementet innspill om i flere omganger og instituttet er klare for å gi råd til innretningen av forslaget som vil bli lagt frem i høringsnotat i 2020. 

Relevante lenker

Statsbudsjettet om Filmformål m.m. 

Scroll ned til «Programkategori 08.30 Medieformål m.m. (kap. 334–339)»
 (ca. ¾ nede på det lange dokumentet):  

Pressemelding fra regjeringen om tilskudd til film

 

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg@nfi.no