Norsk filminstitutt utlyser to stipend på inntil 12 000 kroner til for to filmskapere til deltakelse på LIM – Less is More, under Transilvania International Film Festival, i Cluj, Romania 6-9 juni 2019. Søknadsfrist: 9. mai 2019

Transilvania film festival

Målgruppe: manusforfattere, regissører, produsenter

NFI:LAB og LIM-Less is More/Le Group Quest  har en samarbeidsavtale som garanterer to norske filmskapere plass i en norsk delegasjon, som får delta på:

 • European Film Forum, som en del av Transylvania Film Festival
 • Møte med filmskapere, produsenter, salgsagenter, distributører og kringkastere
 • LIM-Less is More; pitcher, presentasjoner av metodologi og nettverksmøter
 • Lunsjer og middag
 • Overnatting og akkreditering som er inkludert
   
 • De to deltakerne som blir valgt ut kan deretter søke om reisestipend på inntil 12 000 kroner for å dekke utgifter til reise.

Målsettingen med dette møtestedet er å skape et internasjonalt nettverk for filmskapere, bygget rundt LIM sin visjon; - å bruke begrensninger som en skapende kraft og bidra til en revitalisering av europeiske fortellinger og filmkunst.

Søknaden må inneholde

 • faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta
 • relevant cv
 • kort beskrivelse av eventuelle prosjekter du jobber med.
 • opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
   
 • Til denne utlysningen trenger du ikke levere dokumentasjon på akkreditering (da både akkreditering og overnatting er inkludert)

Slik søker du

 • For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden.
 • Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet og merk søknaden «LIM - Transylvania 2019».
 • Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider.
 • Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner», kapittel 2. 

LIM – Less is More

er et internasjonalt utviklingsprogram med mål om å få mest kreativitet ut av et begrenset budsjett. Less Is More definerer ikke begrensede budsjetter kun innenfor den økonomiske betydningen av ordet, siden forholdene rundt dette varierer fra land til land.
Høsten 2019 ble det arrangert Masterclass og en én-ukes workshop for 12 filmskapere. Vi har også 1 norsk deltaker i årets store 3x 1-ukes internasjonale workshop. Deltakerne på denne vil være tilstede i Transylvania og vil pitche sine prosjekter.  NFI:LAB forlenger sitt partnerskap med LIM-Less is More for 2019-2020.

Transylvania Film Festival

har som ambisjon å promotere filmkunst ved å presentere de mest innovative og originale filmene og har en rekke bransjearrangement for filmskapere.

Dato: 6.-9. juni 2019
Søknadsfrist: 9. mai 2019

Se også: 


 

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Fagleder Kurs- og kompetanse NFI:LAB
  • Telefon: +47 22 82 24 05
  • Mobil: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen@nfi.no