Norsk filminstitutt (NFI) har gjort vedtak på tilsammen 1.000.000 kroner i tilskudd til syv utenlandske kvalitetsfilmer som skal settes opp på kino i Norge. I samme vedtaksrunde får 13 filmer 250.000 kroner til distribusjon på DVD, Blu-Ray og VOD. Tilskuddene skal bidra til kvalitet og bredde på norske kinoer og øke tilgangen til kvalitetsfilm for barn og unge, både i kinosalen og hjemme.

Det-ville-paeretreet
Another World Entertainment Norway AS mottar 100.000 kr til norsk distribusjon av Det ville pæretreet.

På norske kinoer fremover kan vi dermed glede oss til politisk satire i Loro, som handler om livet til tidligere italienske statsminister Silvio Berlusconi. Den tyrkiske Gullpalmevinneren Nuri Bilge Ceylan dvelende eksistensialisme i Det ville pæretreet. Det er forviklinger i fransk borgerskap og i bokbransjen i filmen Mellom linjene og Johannes Nyholm er tilbake med absurd svensk fabel i thrilleren Koko-di Koko-da. I tillegg blir Maria by Callas, Vox Lux og Mid90s å se på stort lerret i nær fremtid.

NFI har gitt til sammen 1.000.000 kroner i kinodistribusjon til disse filmene

 • Koko-di Koko-da (AS Fidalgo) er tildelt 100.000 kr.
 • Det ville pæretreet (Another World Entertainment Norway AS) er tildelt 100.000 kr.
 • Loro (Selmer Media AS) er tildelt 125.000 kr.
 • Maria By Callas (Selmer Media AS) er tildelt 125.000 kr.
 • Mellom linjene (Arthaus - stiftelsen for filmkunst) er tildelt 125.000 kr.
 • Vox Lux (Tour de Force AS) er tildelt 125.000 kr.
 • Mid90s (Arthaus - stiftelsen for filmkunst) er tildelt 300.000 kr i underskuddsgaranti.

Beslutningen om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra et utvalg bestående av Christin Berg (Nordisk Film Kino), Lars Fuglevik (SF Kino) og Karsten Meinich (Montages), og etter vurdering av NFI i henhold til forskrift om filmformidling.

Ulike perspektiv fra fjern og nær

Utenlandsk kvalitetsfilm, klassikere fra den norske filmarven, og kortfilm, spillefilm og dokumentar med et samisk perspektiv på deres historie og kultur vil nå bli tilgjengelig på Blu-ray, DVD og andre plattformer.

NFI har gitt til sammen 250.000 kroner i videodistribusjon til disse filmene

 • Maya og Hekseblomsten (Selmer Media AS) er tildelt 25.000 kr.
 • Sume (Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)) er tildelt 10.000 kr.
 • Hilbes Biigá (Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)) er tildelt 10.000 kr.
 • Juuret on (Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)) er tildelt 10.000 kr.
 • Bázo (Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)) er tildelt 10.000 kr.
 • Tonny (Reidun AS) er tildelt 20.000 kr.
 • Café X (Reidun AS) er tildelt 20.000 kr.
 • Climax (Another World Entertainment Norway AS) er tildelt 25.000 kr.
 • Girl (Another World Entertainment Norway AS) er tildelt 25.000 kr.
 • RBG Ruth Bader Ginsburg (Another World Entertainment Norway AS) er tildelt 20.000 kr.
 • 3 kvinner (Arthaus – stiftelsen for filmkunst) er tildelt 25.000 kr.
 • Mellom linjene (Arthaus – stiftelsen for filmkunst) er tildelt 25.000 kr.
 • Mid90s (Arthaus – stiftelsen for filmkunst) er tildelt 25.000 kr.

 

Se www.nfi.no for mer informasjon om tilskuddene.

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Formidling
  • Telefon: +47 22 47 45 42
  • Mobil: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no
 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling
  • Telefon: +47 22 47 45 25
  • Mobil: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova@nfi.no