Film & Kino er tildelt 150.000 kroner til kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger til et seminar for kulturhus med kinodrift.

Seminaret vil ta for seg problemstillinger som særlig gjelder de kulturhusene som har kinodrift, og styrker kompetanse på en rekke områder som sikrer at kinoens særpreg blir ivaretatt og integrert som en viktig del av Kulturhusets profil. 

Tilskudd til kompetansehevende tiltak skal bidra til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge og at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk. Ordningen har som mål å styrke kompetansen til blant annet kinoer, festivaler og andre som formidler film. Beslutningen om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet etter vurdering av NFI i henhold til forskrift om filmformidling.

 • Stig Andresen
  • Stig Andresen

  • Fagleder tilskuddsforvaltning filmformidling
  • Telefon: +47 22 47 45 62
  • Mobil: +47 920 92 475
  • E-post: stig.andresen@nfi.no
 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Formidling
  • Telefon: +47 22 47 45 42
  • Mobil: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no