Norsk filminstitutt

Regissør Jon Haukeland og Medieoperatørene AS får 2.400.000 kroner i produksjonstilskudd fra NFI til dokumentarfilmen Krigere – som handler om forholdet mellom en ungdomsarbeider og en ungdom på vei inn i en kriminell løpebane.

krigere-medieoperatørene

Krigere er en dokumentarfilm som kommer i kjølvannet av regissørens forrige film Barneraneren fra 2016. l Krigere følger vi ungdomsarbeideren Berat (bilde) som får i oppgave å redde unggutten Mamo fra et kriminelt nettverk. De to utvikler et nært forhold som hjelper Mamo inn i en ny retning, men når Berat tar Mamo sitt parti i en politisak begynner politiet å grave i Berats oppvekst i Hallingdal. Der finner de forhold de mener er uforenlige med ungdomsarbeid.

Krigere er den urnorske by og land-historien sett med nye briller for en ny tid.

-  Prosjektet bygger videre fra filmen Barneraneren, også i miljø. Karakterene i Krigere kjenner regissøren fra forrige prosjekt, og de gir han stor tilgang og tillit. Filmen har en ung primærmålgruppe som de sikter seg inn mot på kino. Jeg tror at filmen vil ha stor betydning for primærmålgruppen, og også by på en sterk og engasjerende filmopplevelse for oss alle, sier dokumentarfilmkonsulent Eirin Gjørv i NFI.