Norsk filminstitutt (NFI) gir tilskudd til seks filmfestivaler på tilsammen 4.027.000 kroner. Tilskuddene skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.

Filmfestivalene i Norge utgjør et viktig supplement til den ordinære kinodistribusjonen i Norge og bidrar til gode møteplasser mellom film og publikum. Beslutningen om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til forskrift om filmformidling.
 
Filmfestivalene som har fått tilskudd er

 • Tromsø internasjonale filmfestival 2020 er tildelt 2.100.000 kroner til drift.
 • Den norske filmfestivalen 2019 er tildelt 900.000 kroner til bransjetiltaket New Nordic Films.
 • Human internasjonale dokumentarfilmfestival 2020 er tildelt 700.000 kroner til drift.
 • Minimalen kortfilmfestival 2020 er tildelt 225.000 kroner til drift.
 • Fredrikstad Animation Festival 2019 er tildelt 85.000 kroner til to bransjetiltak.
 • Stiftelsen Festivalkontoret (Oslo Pix, Film fra Sør, Arabiske filmdager) er tildelt 17.000 kroner til et bransjetiltak under Oslo Pix.

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Formidling
  • Telefon: +47 22 47 45 42
  • Mobil: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no
 • Ole Petter Bakken
  • Ole Petter Bakken

  • Formidlingsrådgiver festivaler, visning og arrangement
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 22 47 45 72
  • Mobil: +47 930 98 161
  • E-post: ole.petter.bakken@nfi.no