Norsk filminstitutt

Nå inviterer vi norske spillefilm- og serieskapere til å sende inn prosjekter til Fiction Norway i Tromsø i januar. Fiction Norway skal bli en årlig møteplass for norske film- og serieskapere og det nordamerikanske markedet, og målet er å stimulere til økt salg og distribusjon av norske filmer og serier.

Foto: Simone/Foap/Visitnorway.com

Kjære film- og serieskapere,

Norsk filminstitutt (NFI), Filmfond Nord og Tromsø Internasjonale Filmfestival etablerer nå en årlig markedsplass i Tromsø – under TIFF – for norske spillefilm- og serieprodusenter, rettet mot det nordamerikanske markedet.

Virke Produsentforeningen er samarbeidspartner.

Fiction Norway er en unik mulighet for norske produsenter til å møte sentrale nordamerikanske finansiører, distributører og visningsplattformer. Her får dere muligheten til å pitche nye prosjekter som har potensial for det nordamerikanske markedet, med påfølgende individuelle møter.

Det nordamerikanske markedet (USA og Canada) er kommersielt kanskje det mest interessante i verden.

Bygger på DOC Norway

Fiction Norway bygger på DOC Norway i Bergen, som ble arrangert for andre gang nå i oktober. I år pitchet 28 norske dokumentarprosjekter for 16 nordamerikanske gjester, og det ble gjennomført 232 møter. Nesten alle prosjektene fra i fjor har vært i videre dialog eller forhandlinger med amerikanske selskaper og festivaler i kjølvannet av det første DOC Norway. Flere avtaler er signert, blant annet med Netflix. Nå ønsker vi å gi norske spillefilm- og serieskapere samme mulighet.

Slik velger vi prosjekter

Fiction Norway skal vise fram og gjøre tilgjengelig det beste vi har av spillefilm og dramaserier, og stimulere til økt salg og distribusjon til Nord-Amerika. Målet er at dette skal bli en årlig markedsplass i Tromsø i januar. En liste over nordamerikanske gjester vil bli offentliggjort så snart vi har en bekreftet deltakerliste.

Nå vil vi oppfordre alle aktuelle produsenter til å sende inn sine prosjekter.

Prosjektene vil bli kuratert av Norsk Filminstitutt og Filmfond Nord. Vi velger ut de sterkeste 20-25 prosjektene som får presentere seg på scenen under TIFF, med etterfølgende møter med de amerikanske kjøperne.

Deadline for innsending: 30. oktober

Det vil bli gjort en utvelgelse av prosjekter innen 13. november.

Har du et prosjekt som passer?

 

Disse kan søke Fiction Norway:

 • Prosjekter i utvikling eller under produksjon. Dette er prosjekter som har mottatt substansiell støtte, og er i rute til å realiseres. Prosjekter som kun er på idéstadiet, vil ikke være aktuelle for Fiction Norway.
 • Nylig ferdigstilte filmer/serier. Dette gjelder prosjekter som ikke har en etablert strategi overfor Nord-Amerika, verken gjennom salgsagent eller andre, men som likevel har potensial i dette markedet. Hovedvekten av markedet ligger i prosjekter under utvikling.

Fiction Norway er plattformnøytralt, og vi kan også vurdere prosjekter med potensial for salg av andre rettigheter enn visning, som for eksempel versjonering/remakes/ serialisering etc.

Alle prosjekter bør ha et estimert ferdigstillingstidspunkt.

Formater: Spillefilm og serier/miniserier.

Kriterier for å kvalifisere:

1. Nordamerikanske rettigheter MÅ være tilgjengelige. Har prosjektet allerede solgt rettighetene til nordamerikansk distribusjon, kan ikke prosjektet selges igjen, og kan derfor ikke presenteres på Fiction Norway. Det er en fordel å nevne hvilke territorier som er tilgjengelige, evt. hvilke territorier som er solgt.

2. Prosjektet må ha et presumptivt potensial i det nordamerikanske markedet. Dette blir en kvalitativ vurdering av NFI og Filmfond Nord. Vi tenker bredt i vår vurdering, og vil heller åpne for potensialet enn å begrense. Likevel er det ikke alle filmer eller serier som passer, og vi vil derfor presentere et kuratert utvalg prosjekter under Fiction Norway.

Slik søker du:

Påmeldingsskjema på følgende lenke www.fictionnorway.no/pamelding
Passord for tilgang til skjema: borealis De som blir valgt ut må kunne levere visuelt materiale, aller helst filmklipp, som kan vises på scenen i Tromsø.

Vi vil i løpet av november gi nærmere informasjon om program og hvem som kommer, og håper med det vi får se mange gode prosjekter.

Spre gjerne ordet, vi gleder oss veldig til det aller første Fiction Norway!


Deltakeravgift for utvalgte prosjekter er kr 1000 pr person, og er et bidrag til markedsdagene, lunsj og felles middag. Hvert utvalgt prosjekt kan delta med to personer. 

 

Med vennlig hilsen fra arrangørene,

Norsk Filminstitutt, Filmfond Nord og Tromsø Internasjonale Filmfestival

 

logoer

 

 • Lars Løge
  • Lars Løge

  • Avdelingsdirektør
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 415 14 180
  • E-post: lars.loge@nfi.no
 • Kaia Høidalen
  • Kaia Høidalen

  • Rådgiver/koordinator tilskudd
  • Telefon: +47 470 23 036
  • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no