Norsk filminstitutt

NFI gir 14 millioner kroner ekstra til utvikling av filmer, spill og dramaserier på grunn av koronakrisen.

kjerstiNY (2)

- Nå er det viktig å holde aktiviteten oppe på områder som faktisk ikke trenger stenge ned mens resten av verden står på pause. Samtidig må vi sikre at vi har de beste prosjektene å sette i produksjon når vi er tilbake med normal aktivitet i filmbransjen. Vi øker derfor tildelingen til utvikling av alle formater og manusutvikling med 14 millioner kroner, gjennom å omdisponere filmfondet, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.
 
- Vi trenger fortsatt de gode historiene
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja understreker at norsk filmbransje rammes hardt av koronaviruset.

- Norsk filmbransje er inne i en periode med vekst, og stadig flere norske filmer når ut til et internasjonalt publikum. Samtidig vet vi at publikum vil se historier de kan kjenne seg igjen i, og norske filmer har generelt en høy markedsandel på kino. Denne utviklingen må vi bidra til at kan fortsette også i fremtiden. Derfor er det viktig at vi nå legger til rette for fremtidens gode historier og prosjekter, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

En bransje i krise
Nedstengingen av samfunnet som pågår for å begrense spredning av koronaviruset, rammer den norske filmbransjen svært hardt. Både på grunn av at filmproduksjoner stoppes av smittevernhensyn, og fordi usikkerheten i det globale markedet fører til at det blir vanskelig å få finansiert produksjoner som ligger frem i tid. I tillegg betyr stengte kinoer og utsatte premierer et bortfall av publikumsinntekter for ferdige og lanseringsklare filmer.

-  Uten tiltak for å avhjelpe situasjonen kan vi risikere at mange aktører går konkurs, og at vi mister fagkompetanse og prosjekter som setter norsk film langt tilbake. Dette vil også gå ut over publikum, som vil risikere et dårligere utvalg av norske filmer i fremtiden, sier Kjersti Mo. 
 
Tildeles forløpende
Derfor iverksetter nå NFI egne tiltak innenfor de økonomiske rammene som fondet gir.
 
 - Gjennom denne ekstra bevilgningen vil vi bidra til at manusforfattere, regissører og film- og spillprodusenter nå bruker sin kapasitet til å skape nye historier og prosjekter som kan realiseres i fremtiden, og som vil glede publikum i årene som kommer, sier Kjersti Mo.
 
Disse midlene vil tildeles fortløpende, uten søknadsfrist, og med maksimalt 3 - 4 ukers behandlingstid. NFI vil i tillegg utbetale en ekstra tidlig rate for videre utvikling til de som allerede har fått tilsagn om produksjonstilskudd, men som forhindres i å gå i planlagt produksjon.  
 
Tilskudd til lansering på digitale plattformer
Situasjonen oppleves også prekær for de som har filmer som nå skulle møtt sitt publikum på kinolerretet. Filminstituttet ser nå nærmere på hvordan vi kan legge til rette for at disse filmene i perioden dette varer heller skal kunne treffe sitt publikum gjennom andre tilgjengelige kanaler.

Vi kan blant annet gi tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte plattformer i Norge, det vil si plattformer som avregner inntekter tilbake til rettighetshavere per påsyn.
NFI åpner nå også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler i utlandet, der disse opprettes som et alternativ til avlyste festivaler og markeder.  
 
Som tidligere kommunisert, vil NFI akseptere alle utsettelser på bakgrunn av korona-situasjonen, og vi vil ikke kreve tilbakebetaling av tilskudd som har gått til å dekke kostander knyttet til lanseringsaktiviteter som har blitt avlyst på grunn av korona.

Kostnadene må kunne dokumenteres i henhold til målsetningen med tilskuddet og fastsatt andel offentlig tilskudd opprettholdes.  
 
NFI er i tett dialog med Kulturdepartementet om behovet for ytterligere tiltak som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene for bransjen.

  • Kjersti Mo
    • Kjersti Mo

    • Direktør
    • Telefon: +47 483 00 485
    • E-post: kjersti.mo[@]nfi.no