Norsk filminstitutt
søknadsfrist.jpg

 

  • Frist for å motta utbetalinger før jul er 16. november 2020, kl. 24:00. Dette gjelder for alle tilskuddsordninger og rater inkludert etterhåndstilskudd. Det vil være stengt for utbetalinger etter denne datoen frem til begynnelsen av januar.

Viktig om søknader og saksbehandling før jul

  • På grunn av omlegging til nye forskrifter fra 2021, stenger søknadsportalen for mottak av alle søknader 1. desember 2020 kl.24:00. Nye søknadsskjema vil publiseres forløpende f.o.m 5. januar 2021.
  • Portalen stenges ikke for innsending av meldinger, sluttrapporter og utbetalingsanmodninger, men merk at utbetalinger sendt inn etter 16. november først vil bli utbetalt i 2021.