Norsk filminstitutt

Tirsdag 16. desember var siste frist for å sende inn høringsuttalelser på endringsforslagene i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. Disse er nå til behandling hos oss og Kulturdepartementet (KUD).

Du finner alle dokumenter knyttet til forskriftsendringene og høringen på KUDs nettsider i lenken under.

Gå til høringen på KUDs nettsider.

  • Gro Rognmo
    • Gro Rognmo

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 918 29 667
    • E-post: gro.rognmo@nfi.no