Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har utarbeidet et forslag til ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Nå åpner vi for høringsuttalelser med frist 15. september.

spilleromNY

Forslaget er en oppfølging av Spillerom, regjeringens dataspillstrategi for 2020-2022. Strategien slår fast at Norsk filminstitutt skal utarbeide en egen forskrift for dataspillområdet.

Tilskudd til dataspill tildeles i dag gjennom samme underforskrift som film og serier, Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og formidling (FOR-2016-10-31-1264).

Forslaget til ny forskrift for dataspillområdet åpner også for formidlingstiltak for dataspillområdet. Dette har tidligere vært forbeholdt film.

Frist for å inngi høringssvar er tirsdag 15. september 2020.

Høringsuttalelser skal sendes til: post@nfi.no

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert på nfi.no.

Les høringsnotatet (PDF) her

Høringsinstanser:

Agder Fylkesbibliotek
Bibliogames
Dataspillsenteret
Filmfond Nord
Filminvest
Filmkraft Rogaland
Filmreg
Hamar Game Collective 
Hyperion
Innlandet Fylkesbibliotek
Kandu
Kulturdepartementet
Mediefondet Zefyr
Medietilsynet
Midtnorsk filmsenter
Møre og Romsdal Fylkesbibliotek
Nasjonalbiblioteket
Nordland Fylkesbibliotek
Nordnorsk filmsenter
Norsk Bibliotekforening
Norsk kulturråd
Nærings- og fiskeridepartementet
Oslo Fylkesbibliotek
Rogaland Fylkesbibliotek
Spillmakerlauget
Sørnorsk filmsenter
Troms og Finnmark Fylkesbibliotek
Trøndelag Fylkesbibliotek
Tvibit
Vestfold og Telemark Fylkesbibliotek
Vestland Fylkesbibliotek
Vestnorsk filmsenter
Viken filmsenter
Viken Fylkesbibliotek
Virke Kultur
Virke Produsentforeningen
Østnorsk filmsenter

 • Kaja Hench Dyrlie
  • Kaja Hench Dyrlie

  • Seksjonsleder
  • Produksjon
  • Telefon: +47 951 46 912
  • E-post: kaja.hench.dyrlie[@]nfi.no