Norsk filminstitutt

Jørgen Risvik-Jellum er ansatt som stabssjef i Norsk filminstitutt. Han skal ha overordnet ansvar for at NFI arbeider innsiktsbasert, kommuniserer godt på strategisk nivå og etablerer en sterk prosjektstruktur.

Jørgen Risvik-Jellum

Jørgen Risvik-Jellum er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi og teknologiledelse med fordypning i telekommunikasjon. Som del av utdannelsen skrev han hovedoppgave for Emerging Pictures som på den tiden arbeidet med å digitalisere kinoer og bygget opp sitt eget distribusjonsnettverk. Han har også studert film- og videoproduksjon både i New York og ved NTNU.

Risvik-Jellum har erfaring fra nær ti år i Telenor og tre år som konsulent i PWC, hvor han primært jobbet med oppdrag fra film- og spillbransjen. Han kommer sist fra stillingen som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet hvor han har jobbet med styring og har hatt ansvar for å følge opp digitaliseringsstrategien for grunnskolen.

Jeg føler nå at jeg endelig er tilbake og skal få jobbe med de bransjene jeg liker aller best, sier Jørgen Risvik-Jellum. Jeg ser virkelig frem til å få jobbe i NFI og bidra i den endringsreisen som er påbegynt. Et godt posisjonert NFI vil sikre at de audiovisuelle bransjene i Norge står sterkt også i fremtiden.

Stabssjefen er direkte underlagt direktør hos NFI og vil ha personalansvar og lede arbeidet i den nye stabsfunksjonen som ble etablert før sommeren.

Jørgen har akkurat den bakgrunnen jeg ønsket meg i denne rollen, med erfaring fra både offentlig og privat sektor og med noen års erfaring fra konsulentbransjen i bagasjen, sier Kjersti Mo. Han har god forståelse for vårt samfunnsoppdrag og interesse for film og spill. Han har sterk kompetanse innen teknologi, strategi og analyse og har med seg et batteri av prosjektmetodikk som skal gi oss økt fart og gjennomføringskraft. I tillegg er han en sympatisk og energisk type, som jeg tror vil være med på å bygge en kultur for samarbeid på tvers av organisasjonen. Jeg gleder meg veldig til han er på plass. 

Risvik-Jellum starter i stillingen 1. januar 2021.