Vi har innført ny saksbehandlingsrutine for utbetaling av lanseringstilskudd utland. Endringen gjelder tilskudd på under kr 50.000.

bord med skriveblokk og datamaskin

Tilskuddet vil fremover bli utbetalt på etterskudd når du leverer inn sluttrapport, regnskap og utbetalingsanmodning. Dette vil gjøre det enklere for deg som produsent, ettersom du nå kan levere all dokumentasjon samlet, med endelig frist fire måneder etter at tiltaket er gjennomført.