Norsk filminstitutt

Fra 1. januar 2021 vil nettsiden skolekino.no legges ned og det vil ikke lenger være mulig å benytte seg av filmstudiearkene tilknyttet denne siden. 

Norsk filminstitutt ønsker å utvikle en digital plattform med et innhold som er bedre tilpasset barn og unges visuelle kultur, og jobber med en løsning for dette.

Vi vil gjerne samle inn informasjon om bruken av filmstudiearkene, og har laget en kort spørreundersøkelse. Vi håper du vil delta på den. Delta her.

I evalueringsarbeidet med filmstudiearkene er det viktig for oss å finne ut mest mulig om hvordan arkene brukes i dag og hvem som bruker dem. Spørreundersøkelsen er beregnet på lærere eller andre som bruker filmstudiearkene i undervisningen. Hvis du er distributør/ produsent eller kommer fra andre deler av bransjen, holder det at du kommenterer de to siste punktene i undersøkelsen. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt med stig.andresen@nfi.no eller telefon nr 920 92 475

  • Stig Andresen
    • Stig Andresen

    • Rådgiver tilskudd, barn og unge, distribusjon, kompetansetiltak og kampanjer
    • Telefon: +47 920 92 475
    • E-post: stig.andresen@nfi.no