Norsk filminstitutt

Tre dokumentarfilmer har fått tilskudd til samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent - to nederlandsk/norske og en dansk/norsk.

corolais-effekten
Coriolis-effekten. Foto Vanya Cheng Wiik

Tre spennende dokumentarer har fått tilskudd fra NFI som samproduksjoner med norsk minoritetsprodusent og utenlandsk hovedprodusent

Ten Thousand Images AS får 525.000 kroner i tilskudd til The Coriolis Effect, et filmdikt fra Kapp Verde – stedet der orkanene fødes. Filmen er en nederlandsk samproduksjon, og regisseres av Petr Lom.

Sant & Usant AS får 450.000 kroner i tilskudd til Jeg ser for deg, en dansk samproduksjon. Filmen handler om Peter (29), som mistet både syn og hørsel da han var liten. Hans familie har i alle år sett og hørt verden for ham, men hva vil skje når hans kreftsyke mor ikke er der lenger? Regissører er Cille Hannibal og Christine Hanberg.

Fuglene AS får 500.000 kroner i tilskudd til Dear Destiny, en nederlandsk samproduksjon, der vi følger tre parallelle historier som handler om hvordan man definerer uønsket adferd i psykiatrien. Den ene historien foregår i Norge. Regissør er Marc Schmidt.

Dear Destiny_still09
Dear Destiny

Samproduksjon

Stadig flere norske dokumentarfilmer reiser ut i verden, og mange norske produsenter ser verdien av å samprodusere med internasjonale kolleger.

NFIs tilskuddsordning for samproduksjon av spillefilm med utenlandsk hovedprodusent skal bidra til å øke spillefilmers muligheter for internasjonal finansiering og potensial for å nå ut til publikumsgrupper og markeder i andre land. Samproduksjoner skal også bidra til kvalitet og mangfold i tilbudet til publikum i Norge, og stimulere til profesjonalisering av bransjen gjennom økt internasjonalt samarbeid. Norsk filminstitutt gir tilskudd til samproduksjon av spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og kortfilm.

  • Gro Rognmo
    • Gro Rognmo

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 918 29 667
    • E-post: gro.rognmo[@]nfi.no