Norsk filminstitutt

Utbruddet av koronavirus fører til at produksjoner og kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt utsettes eller avlyses. Vi har derfor innført en midlertidig justert praksis for våre tilskuddsordninger. Samtidig jobber vi med nye tiltak.

kamera

Vi jobber med flere tiltak som vi håper å kunne sette i verk raskt, og ser både på hva vi kan gjøre innenfor eksisterende midler og ordninger, samtidig som vi spiller inn ytterligere behov fortløpende til Kulturdepartementet.

Norsk filminstitutt vil ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale og fastsatt andel offentlig tilskudd som følge av at tiltak er avlyst på grunn av korona-utbruddet. Vi oppfordrer tilskuddsmottaker til å søke refusjon hos flyselskap og forsikringsselskap før rapportering til NFI. Sluttrapport og regnskap skal sendes inn i tråd med inngått tilskuddsavtale.

Norsk filminstitutt vil godkjenne endringer og utsettelser som følge av koronaviruset. Melding om endring skal sendes til saksbehandler så snart det lar seg gjøre.

Dersom du har mottatt tilskudd fra Norsk filminstitutt, og ikke lengre kan gjennomføre arrangementet eller produksjonen i tråd med formålet på grunn av koronasituasjonen, må du ta kontakt med saksbehandleren din gjennom søknadsportalen som beskrevet under.

Slik kontakter du oss i søknadsportalen

Logg inn på søknadsportalen og velg Alle søknader. Finn frem til rett sak og klikk deg inn på denne. Du finner meldingsfunksjonen nederst i høyre marg når du er inne på selve saksbildet.

Dersom du ikke finner saken din eller støter på andre tekniske problemer, kontakt helpdesk.

Epostadresse: helpdesk@nfi.no
Mobiltelefon: +47 989 06 854

Åpningstider: 08.00-16.00 hverdager

 

Norsk filminstitutt følger situasjonen nøye og ber alle om å følge med på våre nettsider og på sosiale medier for oppdateringer

Se også samleside om koronavirus på regjeringen.no

 

Norsk filminstitutt

 

 

  • Anne Sofie Døskeland (permisjon)
    • Anne Sofie Døskeland (permisjon)

    • Jurist
    • Telefon: +47 481 20 778
    • E-post: anne.sofie.doskeland[@]nfi.no