Norsk filminstitutt

Medvirkningstiltak til tre millioner kroner, fordelt på tolv prosjekter, skal gi barn og unge mulighet til å være med å arrangere filmfestivaler, audiovisuelle verksteder og utvikle filmprosjekter. 

Barn på TIFF. Foto: Jamie Michael Bivard

NFI har nylig utlyst en ordning der etablerte aktører som produserer eller formidler film og spill skal kunne søke om bidrag til å gi barn og ungdom en reell mulighet for medvirkning i planlegging, programmering, og gjennomføring av prosjekter på etablerte arenaer for film og spill, ut fra egne forutsetninger. Medvirkningen kan foregå på fysiske og/eller digitale arenaer.

-Det er veldig gøy å se hvor mange som vil innlemme barn og unge i utformingen og gjennomføringen av sine film- og spilltilbud, sier Julie Ova, avdelingsdirektør Formidling og samfunn i Norsk filminstitutt.

-Dette er et svært viktig arbeid for å skape tilhørighet til sektoren, og med så mange gode søknader, har vi også valgt å øke potten med en million kroner, slik at vi nå totalt tildeler tre millioner kroner til tolv gode prosjekter, sier hun.

Innsikt og mestring

Ordningen skal skape en bredere inngang for å kunne skape film og spill, og er et tiltak både for at barn og unge skal oppleve egen mestring og få innsikt i hvordan kulturlivet utformes.

Mangfoldsperspektivet har stått sentralt i tildelingene, slik at søkere som nå får midler også skal kunne bruke tid og ressurser på å finne fram til de barna og ungdommene som ikke på egenhånd oppsøker denne typen tiltak.

-Vi ser at medvirkning skaper eierskap, engasjement og interesse. Det å gi barn og unge anledning til å lære gjennom å medvirke er essensielt for å gi dem grunnlag for å forstå.  Målet er både en mer rettferdig fordeling av samfunnets ressurser, men også at det på sikt også vil bidra til et større mangfold i rekrutteringsgrunnlaget til bransjen, sier Ova

Fordeling av tilskuddene

Tilskuddene er fordelt mellom erfarne aktører på formidling til barn og unge over hele landet.
Det er gitt tilskudd til tiltak for alle aldersgrupper, på barnetrinnet, ungdomskolen og videregående skole.

I tillegg til medvirkningstiltak med de store festivalene som arena, er det gitt tilskudd til  
medvirkning i utviklingen av dokumentarfilm (Differ Media) og spillefilm (Maipo)
 
Tilskuddet til Den norske filmfestivalen sørger også for at barn og unge på Haugalandet er med på utviklingen og gjennomføringen av Den norske filmfestivalens nye satsing på barn og unge,  
Cinemagi Medialab. Laben er et audiovisuelt verksted-tilbud med interaktive stasjoner, som også inkluderer dataspill.

Mottakere

 • Stiftelsen Amandusfestivalen mottar 325 000 kr til program- og filmutvikling på Amandusfestivalen.
 • Stiftelsen Festivalkontoret mottar 325 000 kr til Ungdomsrådet for skolefilmfestivalen Pix Ung
 • Den Norske Filmfestivalen mottar 300 000 kr til Cinemagi Medielab                                         
 • Bergen Internasjonale Filmfestival mottar 250 000 kr til Ungdomsprogrammet BIFF
 • Barnefilmfestivalen As mottar 275 000 kr til Barnefilmfestivalen + medvirkning = sant
 • Viken Filmsenter mottar 275 000 kr til Ungdomsmedvirkning, nyrekruttering og innholdsutvikling for aldersgruppen 16-20 år.                                         
 • Differ Media mottar 250 000 kr til With Grace - En klimahistorie med impact på barns premisser
 • Bodø Filmfestival mottar 225 000 kr til Salto                                
 • Maipo Film mottar 250 000 kr til Medvirkning av ungdom fra idéutvikling til ferdig film
 • Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival mottar 175 000 kr til UNG TIFF 2023
 • Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival mottar 175 000 kr til Prosjektklasse og Ambassadørklasser TIFF Junior 2022                              
 • Stiftelsen Cinemateket Trondheim mottar 175 000 kr til Cinemateket Trondheims ungdomssatsning      

 

Les mer om medvirkningstiltak her:
 

https://www.nfi.no/sok-tilskudd/visning-og-arrangement/medvirkningstiltak-barn-og-unge

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling og samfunn
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no
 • Stig Andresen
  • Stig Andresen

  • Rådgiver kompetansetiltak og formidling
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 920 92 475
  • E-post: stig.andresen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no