Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt og Kulturrådet gjennomfører en kartlegging av koronapandemiens konsekvenser for kulturlivet, og nå er første del ferdig. Den viser blant annet at de fleste er mer positive til fysiske kulturarrangementer nå enn for et halvt år siden.

Full sal 70mm.jpg
Full sal under 70mm-festivalen (foto: Thomas Hauerslev, in70mm.com)

Last ned delrapporten her
 

Tre av fire sier nå de er klare for fysiske kulturarrangementer, og publikum har høy tillit til arrangørene i kultursektoren. Mange forventer å ta i bruk kulturtilbud i minst like stor grad som tidligere, og hele åtte av ti sier det vil være kvaliteten på kulturarrangementene som avgjør om de deltar eller ikke.

Tallene kommer frem i delrapporten fra Norsk filminstitutt og Kulturrådet, som nå er levert inn til Kulturdepartementet. Denne første rapporten består av en publikumsundersøkelse, som er gjennomført i samarbeid med Norsk publikumsutvikling, og en analyse av regjeringens koronaordninger på kulturfeltet, som NFI har forvaltet i samarbeid med Kulturrådet.

Koronaordningene har gitt aktivitet

Rapportens gjennomgang av regjeringens koronaordninger på kulturfeltet – kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen – viser at ordningene treffer både store og små aktører. Rundt 85% av mottakerne har fått mindre enn én million kroner i stimulerings- eller kompensasjonsmidler. Samtidig har rundt 80% av midlene blitt fordelt til et relativt lite antall store aktører.

Analysen viser også at det ble gjennomført 6 000 kulturarrangementer i Norge i perioden oktober-desember 2020 med støtte fra stimuleringsordningen. Tallet er basert på rapportene fra søkerne over faktisk gjennomførte arrangementer. 16 % av arrangementene fant sted i Trøndelag, 11 % i Viken og 11 % i Vestland fylke. Rapportene for stimuleringsordningen i 2021 vil bli klare senere i år.

Full rapport i desember

Delrapporten er første del av et arbeid som pågår i hele 2021, etter at Kulturdepartementet ba Kulturrådet og NFI gjennomføre en kartlegging av pandemiens konsekvenser for kultursektoren og eventuelt vurdere nye virkemidler for sektoren. Kulturrådet og NFI setter nå i gang undersøkelser av hvordan kunstnernes og kulturarbeidernes levekår har endret seg, og hvordan pandemien har påvirket hvordan kunst og kultur produseres og formidles. Arbeidet foregår i tett dialog med sektoren.

 

 • Live Nermoen
  • Live Nermoen

  • Seksjonsleder
  • innsikt og myndighetskontakt
  • Telefon: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no