Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) deler ut en million kroner i tilskudd til utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken. 36 spill- og filmprosjekter har ambisjoner om å nå ut til skoleelever i alle klassetrinn og over hele landet i tiden framover.

Animasjonsverksted Foto: Dan Petter Neegaard
Animasjonsverksted (foto: Dan Petter Neegaard)

Barn og unge er viktig for det audiovisuelle feltet både ut fra et rekrutteringsperspektiv som fremtidens film- og spillskapere, og som konsumenter som har tilgang på innhold til alle døgnets tider. Gjennom tilskudd til pedagogisk formidlingsarbeid vil NFI bidra til at barn og unge blir godt kjent med norske fortellinger og film og spill som utrrykksform, blir reflekterte og kritiske brukere av levende bilder, og styrke mangfoldet i rekrutteringsgrunnlaget til bransjen. 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning i regi av Kulturtanken, som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Andelen film som har vært tilbudt skolene gjennom DKS har vært lavere enn de andre kunstformene, og formidlere og aktører fra filmbransjen har savnet utviklingsmidler til å skape gode og innovative DKS-tiltak, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i NFI. Ved å gi tilskudd ønsker vi å bedre forutsetningene for å skape gode og innovative formidlingsopplegg for skoler i hele landet og øke andelen DKS-tiltak innenfor både film og dataspill.

Prosjektene som nå får tilskudd spenner vidt og handler om alt fra pandemi, homofili, miljø og norsk asylpolitikk til selvbevissthet, kroppsidealer og digitale medier. Innholdet skal formidles på ulike måter i form av eksempelvis verksteder hvor elevene får være med å lage egne filmer og lære om dataspill, visninger av spillefilm, kortfilm og dokumentar satt inn i tematiske sammenhenger og et performativt teater med film som sentralt innslag.

Prosjektene er alle nyskapende, faglig sterke, godt pedagogisk fundert, og gjør film og spill som kunstuttrykk tilgjengelig for målgruppen på deres egne premisser, sier Julie Ova. Barn og unge får en sentral rolle i videreutviklingsarbeidet, og det tror vi er av vesentlig betydning for både kvaliteten på innholdet og for at de treffer og oppleves relevant for barna og ungdommene ute i skolene. 

Prosjektene må velges av fylkeskommunene for at de skal gjennomføres lokalt. Her er oversikt over alle tildelingene:

 • Brwa Vahabpour Film, Viken, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Silence.
 • Differ Media AS, flere fylker, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Bygdehomo - Om subjektivitet i dokumentarfilm.
 • Elvebakk Film, Viken, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Hei Verden - digital presentasjon DKS. 
 • Ertesvåg film, Møre og Romsdal, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Tipp topp.
 • Europafilm AS, Vestfold og Telemark, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til For Sama - DKS.
 • Fenris AS, Troms og Finnmark, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Generasjon Utøya.
 • Filmskaper Emilie Blichfeldt, flere fylker, tildeles 20.000 kroner i tilskudd til Påvirka! Om selvstendige valg i influencernes tid.
 • Fredrikstad kommune, Viken, tildeles 40.000 kroner i tilskudd til Animasjonsprosjekt The Dream of Milk and Honey.
 • Human Rights Human Wrongs AS, Oslo, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til HUMAN Skolefilmfestival.
 • J9 Heradstveit film og tekst, Oslo, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Ta Plass - en interaktiv klasseromsforestilling for ungdom.
 • Jade Hærem Aksnes, Vestland, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Film og følelser (3.-7.trinn).
 • Jade Hærem Aksnes, Vestland, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Film og følelser (8.-10. trinn).
 • Jakob Rørvik , Viken, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Apocalypse Norway.
 • Lauma Lace Works, Agder, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Animasjonsverkstedet "Tommel opp!".
 • Liv Joelle Barbosa Blad, Viken, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til P3 Nudes - Med noe på hjertet.
 • Mathi Film, Maren Victoria Thingnæs, Rogaland, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Stay Home/Vi blir hjemme.
 • Medieoperatørene AS, Viken, tildeles 40.000 kroner i tilskudd til Etter intervjuet.
 • Medieoperatørene AS, Viken, tildeles 35.000 kroner i tilskudd til Krigere.
 • Nora Nivedita Tvedt, Viken, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Hvem er jeg, og hvem ønsker jeg å være?.
 • Nuten film AS, Oslo, tildeles 20.000 kroner i tilskudd til Sykkelfugl.
 • Ovesen film, Viken, tildeles 10.000 kroner i tilskudd til SHE-PACK.
 • Skagerak Film AS, Viken, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Syndige dialoger.
 • Solveig Nuin Stephens, Oslo, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Regissør for en dag - Lær å lage en filmscene.
 • Stiftelsen festivalkontoret, Oslo, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Pix Junior.
 • Teresia Fant, Oslo, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Fortellinger fra dusjen.       
 • Thea Hvistendahl, Viken, tildelese 25.000 kroner i tilskudd til Cramps.
 • Tidvis utvikling AS, Oslo, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Edvard Sills eventyr - en norskafrikansk gutt i Oslo på 1700-tallet.
 • Tour de force AS, flere fylker, tildeles 20.000 kroner i tilskudd til Greta.
 • Trad Film as, Innlandet, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Elgskogen.
 • Tvibit, Troms og Finnmark, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Mitt Tromsø.
 • Tvibit, Troms og Finnmark, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Start the Stream!.
 • Tvibit, Troms og Finnmark, tildeles 20.000 kroner i tilskudd til Æ Bryr Mæ Ikke!.
 • UpNorth Film AS, Trønderlag, tildeles 40.000 kroner i tilskudd til Fake news.
 • Uro film AS, Innlandet, tildeles 30.000 kroner i tilskudd til Bunad (arbeidstittel).
 • Graham Film AS, Møre og Romsdal, tildeles 25.000 kroner i tilskudd til Uten Filter.
 • Ås kommune, Viken, tildeles 20.000 kroner i tilskudd til Undervisning i spillutvikling.

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull[@]nfi.no