Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt skal forenkle og digitalisere prosessene sine, og utviklingsfasen for film, serier og spill skal styrkes. Til å lede disse strategiske satsingsområdene i NFI kommer Anders Tangen som ny direktør for Utvikling og publikum og Randi Marie Tandle som ny direktør for Digitalisering og drift.

Tangen er en erfaren produsent, som det siste året har undervist neste generasjons filmfolk på Westerdals, mens Tandle kommer fra Skatteetatens strategienhet.  

Tangen_tandle-1

Som et ledd i implementeringen av ny strategi, har NFI endret organisasjonsstruktur for å gi kraft til de strategiske satsingsområdene. Det innebærer også nye avdelinger for Utvikling og publikum og for Digitalisering og drift, og nå er det klart hvem som skal lede disse avdelingene 

– Jeg er veldig glad for å ha rekruttert to så erfarne og kompetente ledere til viktige posisjoner i Norsk filminstitutt. Deres bidrag vil være svært viktige for den videre utviklingen av vår virksomhet, og ikke minst for å løfte norske filmer, serier og spill ytterligere i årene som kommer, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.   

Anders Tangen

I over 20 år har Anders Tangen lidenskapelig produsert prisvinnende dramaserier, spillefilmer, dokumentarer og kortfilmer. Hans dramaproduksjoner Lilyhammer, DAG og Vikingane har nådd publikum over hele verden og åpnet norsk publikums øyne for norsk drama, og ikke minst økt norsk dramas anseelse internasjonalt, gjennom festivaldeltagelser og god synlighet i strømmetjenester. Tangen har i flere år drevet sitt produksjonsselskap Viafilm fra Los Angeles og Oslo, og var banebrytende i sitt arbeid med å spille inn dramaserier parallelt på norsk og engelsk for å nå et større publikum.  

– Anders Tangen har i mange år vært en innovativ og handlekraftig produsent som også har utfordret NFIs rolle med tanke på den posisjonen vi skal og bør ha i et marked som endrer seg dramatisk gjennom globalisering og digitalisering. Jeg opplever det som en veldig styrke at han selv har lyktes godt under disse premissene, og forventer at han kommer til å bidra med mye initiativ og innovasjon i den nøkkelrollen han nå får for en bransje i rivende utvikling, sier Kjersti Mo. 

– Først og fremst er jeg ydmyk for å få lov til å være med på å utvikle NFI i en tid med store forandringer, sammen med et team med dyktige og inspirerende kollegaer. Jeg kjenner bransjen godt, og vil bruke min kjennskap til å møte de utfordringene bransjen vår står ovenfor. NFI er selve ryggraden i Norsk serie-, film- og spillverden. NFIs rolle videre blir  viktigere enn noen gang, både for en meget profesjonell og etablert bransje og for nye talenter og fortellerstemmer i Norge. Jeg gleder meg til å ta fatt på den store oppgaven, sier Anders Tangen.  

Randi Marie Tandle

Tandle har en mastergrad og doktorgrad i datateknikk og informatikk fra NTNU i Trondheim, og har gått gradene internt i Skatteetaten der hun har hatt lederstillinger siden 2012. Hun har hele tiden jobbet med endrings- og forbedringsprosjekter, og har innen HR-feltet jobbet med strategisk kompetanseutvikling og tjenesteutvikling. Tande har også erfaring med langsiktige planverk, styring, digitalisering og endring, og har hatt ansvar for Skatteetatens porteføljestyring.  

– Skatteetaten er svært langt fremme blant de statlige virksomhetene når det gjelder modernisering og digitalisering, og Randis erfaring derfra vil gi et skikkelig løft i arbeidet med å transformere NFI i retning av en smidig organisasjon, med enklere og mer digitale prosesser. Jeg gleder meg til at hun skal utfordre våre strukturer og handlingsmønstre og bidra til at vi flytter oss fremover i feltet for å bli blant de beste i moderniseringsklassen, sier Kjersti Mo.  

– Eg gledar meg stort til å kome til NFI! Førsteinntrykket er kjempegodt, og den endringsreisa som NFI allereie har starta på ser eg fram til å være ein del av. Eg er og heilt sikker på at det eg tek med meg av erfaring etter mange år i Skatteetaten vil være eit godt bidrag inn i det vidare arbeidet, seier Randi Marie Tandle. 

 

  • Kjersti Mo
    • Kjersti Mo

    • Direktør
    • Telefon: +47 483 00 485
    • E-post: kjersti.mo[@]nfi.no