Norsk filminstitutt

NFI skal styrke sin innsats for barn og unge og deres medvirkning i film- og spillbransjen. Dette er også tema under Filmfestivalen i Haugesund, og her kan du se seminaret Et filmløft for barn og unge.

Skolebarn i sal

Målet for stortingsmeldingen for barn og unge (Meld.st.18 (2020-2021) «Oppleve, skape, dele») er at alle norske barn og unge, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn, skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og få mulighet til selv å delta, skape, lære og mestre. For filmfeltet er dette ansvaret delt mellom statlige institusjoner som Kulturtanken og Norsk filminstitutt og Kulturrådet, fylker med blant annet ansvar for ansvar for DKS-ordningen (Den kulturelle skolesekken), regionale filmsentre og andre offentlige og private tilskuddsmottakere, som filmfestivaler, kinoer og cinematek.

Se seminaret her.

Styrker vårt arbeid

NFI skal styrke sitt arbeid for barn og unge blant annet gjennom nye tilskuddsordninger blant annet for formidling av spill og film for barn. Vi skal også ansette en egen barn- og unge-ansvarlig på instituttet
I forbindelse med at Norsk filminstitutt utvikler ny talentstrategi, er det satt av midler til medvirkningstiltak for barn og unge knyttet til produksjons- og formidlingsopplegg.


Formålet er å sikre rekruttering fra hele befolkningen og å gi en bredere inngang for å kunne skape film og spill. For å sikre gode prosjekter til ordningen og sørge for at ordningen treffer målgruppen godt, inviterer vi nå til innspill. Målet er å utvikle en tilskuddsordning som arrangerer kan søke på, med frist i november i år.

Seminaret

Under seminaret Et filmløft for barn og unge på Filmfestivalen i Haugesund skal vi diskutere hvordan vi kan sørge for at målene i stortingsmeldingen blir fulgt opp på de ulike forvaltningsnivåene, og hvordan sikre mangfold og medvirkning fra barn og unge selv.

Her skal vi også diskutere hvordan vi kan skape bedre dialog og samarbeid mellom lokal, regional og nasjonal kultursektor for å styrke tilbudet til barn og unge.

Ønsker innspill

Deretter inviterer NFI og avdelingsdirektør for formidling, Julie Ova, til innspillmøte for en ny tilskuddsordning. I panelet sitter Ingrid Dokka, Daglig leder Sørnorsk filmsenter; Svein Inge Sæter, Daglig leder Cinemateket Trondheim; Hilde Kjos, Daglig leder, Mediefabrikken og Vegard Krane, produsent i TIFF (Tromsø internasjonale filmfestival.)

Vi håper du vil følge seminaret her  – og har du innspill, send gjerne en epost til julie.ova@nfi.no
 

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • formidling og samfunn
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no
 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo[@]nfi.no