Norsk filminstitutt

Marianne Hjerpseth (49), som mange kjenner fra jobben som lanseringsrådgiver i NFI, er ansatt som leder for vår nye seksjon for Medvirkning og arena. 

Marianne Hjerpseth-Night.jpg

- Vi er veldig glade for å ønske Marianne velkommen til oss på Formidling og samfunn, og ser frem til å benytte hennes kunnskap og erfaring til å sette en ny seksjon og styrke arbeidet i tråd med nytt mandat, sier avdelingsdirektør Julie Ova.

NFIs nye strategi har ambisiøse mål om å styrke formidlingen av norske og utenlandske historier med økt satsning på deltakelse, medvirkning, arenaer, miljø og bærekraft. I dette ligger også å fremme fysiske og digitale møteplasser for film, serier og spill, med en særlig satsing på barn og unge. For å bidra til dette arbeidet har vi nå ansatt Marianne Hjerpseth i den nye stillingen som seksjonsleder for Medvirkning og arena.

Marianne kommer fra stillingen som lanseringsrådgiver i NFI, og har et bredt nettverk i bransjen. Hun har god kjennskap til forvaltningen, både gjennom saksbehandling og bidrag til arbeid med NFIs forskrifter.

Hun er utdannet siviløkonom, og har tidligere arbeidet som markedsanalytiker, blant annet i  Dagbladet, og har også vært prosjektleder for nordisk-tyske EU-prosjekter ved IWPU, Wolfen i Tyskland. De siste årene har hun vært lanseringsrådgiver, der publikumsinnsikt har vært et av flere arbeidsområder.

- Denne stillingen omfatter interessante fagområder med mange muligheter, og jeg gleder meg veldig til å begynne som seksjonsleder. Jeg ønsker å bidra med den erfaringen jeg har fra jobben som lanseringsrådgiver, blant annet inn i arbeidet med barn og unge, der analyse og innsiktsarbeid vil være nyttig. Min erfaring fra saksbehandling og dialog med bransjen vil komme godt med når vi nå skal utvikle ordninger og forskrifter også på formidlingssiden i tråd med ny strategi, sier Marianne Hjerpseth.

Hun tiltrer stillingen i november.