Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) gir mer enn 1,2 millioner kroner i tilskudd til spillformidlingstiltak over hele landet. Målet med tildelingene er å bidra til et større og mer profesjonelt miljø for formidling av dataspill, og øke bredde og kvalitet i tilbudet til alle spilleinteresserte, både barn, unge og voksne.

cinekid
Illustrasjonsfoto: Cinekid.

To nye tilskuddsordninger for spillformidling ble lansert tidligere i år som følge av regjeringens dataspillsstrategi Spillerom, ny spillforskrift og NFIs økte satsning på spillområdet som helhet. De to ordningene retter seg mot pedagoger, utviklere og andre formidlere som kan tilby kurs i bruk av dataspill og som har erfaring med publikumsrettede spill- og formidlingsarrangementer. Den ene av ordningene er spesielt opprettet for å øke kompetanse om spill i bibliotek og er for prosjekter som kombinerer kurs for bibliotekansatte med publikumsarrangementer.

Vi ønsker å løfte spillkompetansen i bibliotekene og har fått inn flere gode søknader med prosjekter som får tilskudd. Dette vil bidra til at kompetansen om dataspillformidling styrkes i flere regioner, og vi vil se resultatene av dette som arrangementer i en rekke bibliotek utover høsten. Det gleder jeg meg til, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i NFI.

Fire søkere får innvilget totalt 517.500 kroner til kurs- og arrangementsprosjekter på bibliotek i Viken, Innlandet, Vestland og Nordland. Elleve arrangører får 703.500 kroner i tilskudd til spillformidlingstiltak rundt omkring i landet.

Her er oversikt over tildelingene:

Pilotprosjekt – kurs og arrangement i bibliotek

 • Indre Østfold kommune er tildelt 98.000 kroner i tilskudd til Spillformidling i bibliotek.
 • Innlandet fylkeskommune er tildelt 99.500 kroner i tilskudd til Spilluka 2021. 
 • Nordland fylkeskommune, avdeling for samfunnsutvikling, er tildelt 120.000 kroner i tilskudd til Nordlands bibliotek blir spillformidlere.
 • Vestland fylkeskommune er tildelt 200.000 kroner i tilskudd til Biblioteka i Vestland - arena for spelformidling.

Arrangementer for formidling av dataspill

 • Bergen kommune er tildelt 77.000 kroner i tilskudd til arrangementer i forbindelse med Bibliotekenes spillpris - en pilot.
 • Bergesen Media er tildelt 45.800 kroner i tilskudd til Spillshow.
 • Esports Lan Gaming er tildelt 65.000 kroner i tilskudd til arrangement i forbindelse med besøk av Nerdelandslaget på LANmine 32 - Neon.
 • Foreningen Mikrolabs er tildelt 80.000 kroner i tilskudd til Beyond the Joystick.
 • Haugaland dataungdom er tildelt 51.000 kroner i tilskudd til Overloaded Online.
 • Oslo kommune Deichman bibliotek er tildelt 50.000 kroner til Spillformidling til folket.
 • Seniornett Norge er tildelt 60.000 kroner i tilskudd til Spillmesse for seniorer.
 • Stiftelsen Barnevakten er tildelt 75.000 kroner i tilskudd til «Spilluka - uken der voksne og barn spiller sammen».
 • Trondheim kommune er tildelt 64.700 kroner i tilskudd til Spillhøsten på biblioteket.
 • Warpcrew er tildelt 75.000 kroner i tilskudd til Warpzone.        
 • Ålesund kommune er tildelt 70.000 kroner i tilskudd til Samspill.

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Markedsansvarlig
  • cinematek og program
  • Telefon: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull[@]nfi.no