Norsk filminstitutt

Nå åpner vi gradvis for å søke utvikling og produksjon gjennom vår nye talentordning Neo. Neo skal løfte fram nye talenter og bidra til fornyelse og mangfold på skaper- og innholdssiden i norsk film.

neo
F.v: Dokumentarfilmen Oh, it Hertz og de kinoaktuelle spillefilmene Gritt og Ninjababy er alle utviklet gjennom Nye veier. Nå kommer vår nye talentordning Neo.

Neo skal erstatte NFIs gamle talentordning, Nye veier.

- Neo viderefører det beste med Nye veier, som fokus samarbeid mellom regissør, manusforfatter og produsent, og også samarbeid mellom deltakerne i Neo. Neo skal være en ekstrovert ordning som stimulerer til åpenhet og deling, sier Ståle Stein Berg, leder for kunstnerisk utvikling i NFI:

Tre tilskuddsordninger

Neo består av tre tilskuddsordninger: Neo ideutvikling, der regissør, manusforfatter eller serieskaper søker stipend for videreutvikle en nyskapende ide eller et manuskript til et prosjekt i langformat. Ordningen er åpen for talenter som ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format. Denne ordningen har en søknadsfrist i året, om våren.

Nylig delte vi ut Neo idéutviklingsstipend til tolv film- og serieskapere.

Neo utvikling er en ordning for manifisterte* regissør eller serieskaper-talenter som ønsker å utvikle sitt første andre langformatprosjekt i samarbeid med produsent. Man kan ha mottatt Neo ideutviklingsstipend tidligere, men dette er ikke en forutsetning.

Neo produksjon er siste ledd i den nye talentordningen, og skal sørge for at de nye stemmene og nyskapende prosjektene når helt fram til skjerm eller lerret, og også når sitt publikum. Det er ikke et krav at man må ha mottatt tilskudd gjennom Neo utvikling for å søke produksjon.

Ståle Stein Berg-Night.jpg

- Produksjonstilskuddet er siste ledd i Neo-kjeden, og skal sørge for at de kreative og nyskapende prosjektene faktisk ser dagens lys. Deretter handler det om å lansere prosjektene på best mulig måte, og hjelpe dem ut i verden. Målet på sikt er at Neo skal bli en internasjonale merkevare og et stempel for kreativitet og kvalitet, sier Ståle Stein Berg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i NFI.

Lavbudsjettsordning

Neo er en ordning for lavbudsjettsproduksjoner. 

-   Vi har foreløpig ikke satt noen faste budsjettrammer eller tilskuddsbeløp. Grunnen til det er at vi mener hvert prosjekt må finne sin egen lavbudsjettsprofil – sitt lavbudsjetts-DNA, om du vil. Om vi setter rammer, opplever vi gjerne at alle prosjektene graviterer mot de satte rammene og ikke utforsker mulighetsrommet i sitt eget prosjekt. Maksimalt tilskudd er 80 prosent av totalbudsjett for spillefilm og kinodokumentar, 90 prosent for dokumentarfilm, og 50 prosent for serier (80 for serier med smale målgrupper).

Høye ambisjoner

Ambisjonene med Neo er høye. Et av målene er å styrke prosjektenes internasjonale potensial, og eksponere talent og prosjekt ut i verden gjennom profilering og posisjonering i relevante nasjonale og internasjonale fora. Neo vil også, gjennom alle faser, ha fokus på publikumsmøte og hvordan prosjektene kan definere og nå sitt publikum.

Neo er også en viktig del av NFIs arbeid med mangfold, der målet er et bredere og mer representativt utvalg av fortellerstemmer og fortellinger i norsk film- og serier. Dette er også, sammen med talentutvikling, en viktig del av NFIs nye strategi.

- Økt mangfold er viktig på flere plan, både for å få frem nye og andre fortellerstemmer, og med det historier fra nye og andre miljøer enn de vi kanskje vanligvis ser i norsk film. Det norske folk – og med det det norske publikum – er svært sammensatt, og det er en viktig del av filmen og kulturens rolle og skape kunst og opplevelser der alle kan finne noe de kan kjenne seg igjen i og relatere seg til. Det handler i stor grad om på tørre å tenke utenfor boksen, og her håper vi Neo vil bidra, sier Berg.

De to filmkonsulentene Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen og Anne B. Sørensen er  konsulenter for Neo, og gleder seg til å ta fatt på søkerbunkene til utvikling og produksjon til høsten.

konsulentene (2)

-   Det vi ser etter i Neo-prosjektene er noe nytt og spennende, det kan være tema, vinkling eller fortellergrep. Siden dette er en talentordning er det viktig at prosjektene som får tilskudd har en tydelig signatur, og viser fram skaperens talent. Vi ønsker å bli både overrasket, underholdt og kanskje til og med irritert eller provosert, sier Sørensen og Krutzkoff Jacobsen.

* Med manifestert talent mener vi at man har laget en eller flere fiksjon- eller dokumentarproduksjoner som har fremvist filmatiske kvaliteter, omverdenrespons og/eller evne til å sette dagsorden og skape debatt.

Les mer om Neo

NB: Det vil bli arrangert et informasjonsmøte om de nye ordningene i august.