Norsk filminstitutt

Som en del av gjenoppbyggingsoppdraget har Norsk filminstitutt og Kulturrådet nå lagt fram en plan for analysearbeidet. Foreløpige rapporter vil være klare før sommeren.

jake-hills-23LET4Hxj_U-unsplash (1)

Hovedanalysen vil ta for seg pandemiens konsekvenser for kultursektoren og blant annet berøre bransjeøkonomi, kunstnerøkonomi og publikum. Analysen vil også kartlegge hvordan de ulike avbøtende tiltakene under pandemien har fungert, og se på hvilke trender og utviklingstrekk som er forsterket eller svekket under pandemien.

I tillegg til de eksisterende rapportene vil hovedanalysen støttes av nye delprosjekter på områdene økonomi, kulturbruk, produksjon og formidling. Et av prosjektene vil se på hvordan koronaordningene har blitt forvaltet og hvordan midlene er fordelt på ulike aktører i sektoren. Et annet vil ta for seg utviklingen i kunstnerøkonomien og kulturarbeideres inntekter og levekår.

To delprosjekter retter seg mot kulturbruk. De vil se på publikumsatferden under pandemien og på holdningene til å vende tilbake til som brukere av kultur når pandemien er over. Et siste delprosjekt vil undersøke hvordan forholdet mellom produksjon og formidling av kunst og kultur har endret seg under pandemien. Alle delprosjektene vil levere enten foreløpige eller endelige resultater før sommeren.

Last ned analyseplanen her

 • Live Nermoen
  • Live Nermoen

  • Seksjonsleder
  • Innsikt
  • Telefon: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no