Norsk filminstitutt

Her er planen for involvering av kultursektoren i forbindelse med planleggingen av gjenoppbyggingen av kulturfeltet etter pandemien. 

Tidligere denne måneden fikk NFI og Kulturrådet presisert rammene for gjenoppbyggingsarbeidet som nå utføres på oppdrag fra Kulturdepartementet. Første milepæl er en plan for involvering av kultursektoren.

NFI og Kulturrådet etablerer nå en kontaktliste som vil være åpen gjennom hele prosessen, og vil invitere til flere arbeidsmøter underveis. Det første vil handle både om dialogen vi skal ha fremover, og hvilke analyser som må utarbeides i første fase.

Les planen for dialog og involvering her

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg@nfi.no