Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å lage et forslag til langsiktig plan for gjenåpning av kulturfeltet. De skal også lage en oversikt over de langsiktige konsekvensene av pandemien og utfordringer og muligheter den har gitt for kulturlivet.

NorskFilminstitutt_EA_Kjersti_Mo-1069_web

-Dette er en oppgave vi er svært glade for å ha fått, og vi er klare til å gå i gang med arbeidet i samarbeid med Kulturrådet. Vi skal sammen avdekke endringene som nå  skjer svært raskt og samtidig lete etter mulighetene som er der. Jeg tror et sentralt spørsmål i dette arbeidet blir hva vi skal tilbake til. For i praksis skal vi nok ikke tilbake helt slik det var, men heller fremover mot en ny normal. Spørsmålet er: hvordan ser den ut, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Annonsert på innspillsmøte

I går, 28. januar, inviterte kultur- og likestillingsministeren til et stort innspillsmøte om gjenåpning av kultursektoren, i regi av Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt. Hele bredden av kulturlivet var invitert til å komme med innspill.

I etterkant av dette møtet fikk Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd i oppdrag å lage et forslag til plan for gjenåpning, og en oversikt over de langsiktige konsekvensene av pandemien, samt utfordringer og muligheter den har gitt for kulturfeltet. Særlig aktuelle spørsmål er om man allerede nå ser tendenser som tyder på større endringer i sektoren, både når det gjelder aktører, produksjon, tilbud, formidling og etterspørsel av kultur.

Må løfte blikket og tenke langsiktig

– De umiddelbare utfordringene for kultursektoren er mange og store. Samtidig må vi ta oss tid til å løfte blikket. Vi må tenke langsiktig og planlegge for flere scenarier for gjenåpning, sier kulturminister Abid Q. Raja (V)

Blant feltene NFI og Norsk kulturråd skal se på, er om man allerede nå ser tendenser som tyder på større endringer i sektoren. Vil publikum komme tilbake i konsertlokalene og kinosalene like hyppig og på samme måte som før pandemiutbruddet? Har vi det riktige virkemiddelapparatet for å få i gang kulturaktiviteten igjen over hele landet?

Fremtidsstudie 

Norsk filminstitutt har nylig gjort en såkalt fremtidsstudie, og den inneholdt også en post-korona-analyse for å vurdere hvilke trender som ble forsterket eller eventuelt dempet av covid-19.
-Det vi så der, er at de underliggende trendene setter ytterligere fart og blir kraftig forsterket, under pandemien. Og med det ligger det i kortene at det er lite som tilsier at de reverseres av at vaksinen kommer og samfunnet åpner igjen, sier Kjersti Mo.  

-For å få all den innsikten vi trenger til dette arbeidet med en plan for gjenåpning av kulturfeltet, er vi avhengige av innspill fra alle aktører i kulturlivet.  Vi håper så mange som mulig vil dele sine erfaringer og analyser så langt med oss, sier Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Innspill, erfaringer og analyser til denne delen av prosessen kan kan sendes til haakon.bekeng-flemmen@kulturradet.no innen mandag 1. februar kl. 10.00. Det vil komme flere muligheter til å komme med forslag.

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no