Norsk filminstitutt

Under pandemien har Norsk filminstitutt utarbeidet en ny strategi, og i 2021 har vi gjennomført en intern omstillingsprosess. Ny organisasjon trer i kraft i dag, 1. september.

Filmens Hus.png

Strategien, som danner grunnlag for omorganiseringen, svarer ut NFIs rolle og posisjon i en sektor som preges av store endringer. Den løfter frem fem satsningsområder hvor NFI skal styrke innsatsen de kommende årene, og organisasjonen er nå satt sammen for best mulig å kunne følge opp disse satsingsområdene:

NFI skal fremme det kulturelle møtet mellom mennesker, stimulere til en bredde av finansieringskilder, besitte og formidle dyp publikumsinnsikt, fremme norske historier av høy kvalitet - uavhengig av plattform - og fremme mangfold og talentutvikling.

Blant de viktigste organisatoriske endringene, er oppdelingen av det som tidligere het Utviklings- og produksjonsavdelingen (UPA) i to avdelinger som blir hetende henholdsvis Utvikling, spill og publikum og Produksjon og internasjonale relasjoner.

Utvikling, spill og publikum

Utvikling, spill og publikum blir opprettet for å få mer kraft inn i utviklingsarbeidet, for å styrke arbeidet med spill, talent og mangfold - og for å løfte en ny satsing på publikumsinnsikt. Innsikt i publikums behov, preferanser og verdier er et område der strømmeaktørene sitter på mengder av data. NFIs arbeid skal bidra til at den uavhengige produsenten får tilgang på metodikk og innsikt som gjør det mulig å hevde seg – uten å være prisgitt internasjonale aktører.   

Produksjon og internasjonale relasjoner

Avdelingen Produksjon og internasjonale relasjoner vil få et særlig ansvar for å stimulere til en bredde av finansieringskilder og bidra til at norske produksjoner får større markedstilgang og et fortjent publikum i større deler av verden. Det er for å legge til rette for vekst i produksjon av norske filmer- og serier, men med erkjennelse av at den finansielle økningen primært vil skje i form av ikke-statlige midler. Selv om NFI selvfølgelig vil fortsette å arbeide for at filmfondet skal styrkes vesentlig fremover.  

Andre avdelinger

Strategisk stab får ansvar for innsikt, kommunikasjon og strategiske prosjekter. I tillegg får avdelingen ansvar for myndighetskontakt og juridisk.

Digitalisering og drift får et overordnet ansvar for HR, økonomi, anskaffelser, digitalisering, dokumentasjon og drift.

Formidling og samfunn Avdelingen drifter Cinemateket i Oslo, og har ansvar for tilskuddsordninger til regionale cinematek, festivaler og arenaer, distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm, nasjonale kampanjer og kompetanseheving innenfor sektoren. Disse ordningene, og innkjøpsordningene for film og spill, blir nå lagt inn i ny seksjon som også skal fremme samarbeid med skole, bibliotek og andre institusjoner om bruk av film og spill i undervisning og formidling.

Her er en samlet oversikt over arbeidsoppgavene de forskjellige avdelingene i NFI vil ha fra nå av:

https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/mandat-og-organisasjon

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no