Norsk filminstitutt

Med ny spillforskrift og mer ansvar for spillformidling åpner Norsk filminstutt (NFI) for å søke tilskudd til kurs og arrangementer som fremmer bruk av dataspill. De nye tilskuddsordningene retter seg mot både pedagoger, utviklere og andre formidlere av spill som kan tilby kurs i bruk av dataspill og som har erfaring med publikumsrettede spill- og formidlingsarrangementer. Søknadsfrist er satt til 12. mai.

cinekid
Foto: Cinekid

Regjeringens dataspillstrategi Spillerom resulterte i en ny forskrift for tilskudd til dataspill og området er tydelig løftet fram i NFIs nye strategi som skal gjelde fram mot 2025. NFI kan nå følge hele løpet fra utvikling, ferdigstilling, lansering og helt frem til formidling av spillene. Tidligere begrenset tilskudd seg til utvikling og lansering.

I første omgang gis formidlingstilskudd gjennom to nye ordninger. Den ene er for prosjekter som kombinerer kurs for bibliotekansatte med publikumsarrangementer. Den andre er for arrangører av rene formidlingstiltak, som for eksempel dataspilltreff og -turneringer, hvor midlene skal gå til planlegging og gjennomføring av arrangementene.

Målet med ordningene er å bidra til et større og mer profesjonelt miljø for formidling av dataspill og bredde og kvalitet i tilbudet til alle spilleinteresserte, både barn, unge og voksne, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling hos NFI. Vi ønsker flere arenaer hvor dataspill blir presentert for publikum i en kunstnerisk, kulturell eller pedagogisk sammenheng.

Tilskuddsordningene blir åpnet for søknader i uke 16 og søknadsfrist er satt til 12. mai. NFI arrangerer informasjonsmøte om ordningene digitalt på zoom onsdag 28. april kl. 14.00. Der vil avdelingsdirektør Julie Ova gå gjennom ordningene og hva som skal til for å få tilskudd, og det blir anledning til å stille spørsmål om både ordningene og selve søknadsprosessen.

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Markedsansvarlig
  • cinematek og program
  • Telefon: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull[@]nfi.no