Norsk filminstitutt

Norske produsenter av fiksjons- eller dokumentarfilm kan nå motta rammetilskudd basert på enkeltstående resultater, som for eksempel festivaldeltakelse, priser, billettsalg, internasjonalt samarbeid eller økonomiske resultater. Søknadsfristen er 26. november.

Norsk filminstitutt har i flere år gitt rammetilskudd til selskaper som kan vise til gode samlede resultater for flere produksjoner – det være seg for fiksjonsfilmer,dokumentarfilmer serier. Rammetilskudd gis basert på foretakets samlede resultat siste fem år.

NB: Søknadsfristen er 26. november klokka 12.00.

Nå åpner vi også for muligheten til å søke og få innvilget rammetilskudd dersom man kan vise til særskilt gode resultater for en enkeltproduksjon. Dette kan være resultater innen finansiering og salg, kunstneriske resultater, publikum, relevans og økonomi. Dette kan igjen være for eksempel: festivaldeltakelse, priser, billettsalg, internasjonalt samarbeid eller økonomiske resultater. Disse resultatene vektes med en poengsum, som legges sammen til slutt. Resultatene vil telle for kortfilm, dokumentar, spillefilm og serier. 

Slik kan man søke

For å søke i år må resultatene være oppnådd etter 1. januar 2020, og før 1.11. 2021. For enkeltstående resultater kan man oppnå maksimalt rammetilskudd på 500.000 kroner. 
Det vil være mulig å søke rammetilskudd basert på både samlede og enkeltstående resultater samtidig, disse vil da adderes og regnes om til tilskuddsmidler.

Et rammetilskudd utgjør en pott tilskuddsmidler der man kan hente midler fra gjennom framtidige søknader til alle NFIs tilskuddsordninger for utvikling (unntatt spill og Neo). Det prosjektet man sender inn først får da utløst midler fra rammetilskuddet som ligger i bunn. Man kan søke flere prosjekter etter hverandre til rammen er oppbrukt. Summen til hvert prosjekt må være minimum 100.000 kroner for dokumentar- eller kortfilm, eller minst 250.000 for spillefilm og dramaserier – maksimalt 500.000 per prosjekt.

I søknaden må man vise til flere oppnådde resultater, som deretter omregnes i poeng, som for eksempel kunstneriske resultater, kommersielle resultater, likestilling, relevans mm. 
I modulen for enkeltstående resultater finnes en mengde konkrete oppnåelige mål for film og serier innenfor festivaler, priser, økonomiske resultater, produksjonsmessige resultater og publikumsrelaterte resultater.

Se veileder og søk her.

Skal bygge bærekaftig bransje

Denne tilskuddsordningen skal bidra til en mer økonomisk solid, lønnsom og bærekraftig bransje. Målet er å styrke norske produksjonsselskapers mulighet til langsiktig satsing på utvikling av prosjekter, og styrke kompetansen i utviklingsarbeidet. Gjennom et rammetilskudd går man gjennom en slags hurtigsluse, da ikke utviklingssøknaden skal behandles av konsulent på samme måte som andre utviklingstilskudd, men kan utløses raskere etter godkjenning av innsendt materiale.

Planlegger rammetilskudd - kreativ

NFI ønsker å utvikle en «Rammetilskudd - kreativ»-ordning for manusforfattere og regissører, med ferdig utviklet forslag første halvår 2022 i samarbeid med Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet og Norsk filmforbund. Rammetilskudd – kreativ utredes etter modell fra Rammetilskudd basert på enkeltresultater. Resultatet skal være forankret i organisasjonene før eventuelt vedtak om implementering. Ordningen skal være automatisk iht. kriterier/poeng, og ikke ha skjønnsvurdering av konsulent.
 

For spørsmål om ordningen

 • Ola Hunnes
  • Ola Hunnes

  • Produksjonsfaglig rådgiver
  • Telefon: +47 480 57 570
  • E-post: ola.hunnes[@]nfi.no
 • Isak Eymundsson
  • Isak Eymundsson

  • Seksjonsleder produksjonsfaglig rådgivning
  • Telefon: 0047 984 92 059
  • E-post: isak.eymundsson[@]nfi.no