Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt utlyser inntil åtte stipend for deltakelse på GDC - Game Developers Conference i San Francisco (på nett) 19. - 23. juli 2021. 

gdc_logo.jpg

Søknadsfrist: fredag 21. mai 2021, innen kl. 12:00.
Målgruppe: Spillutviklere 

GDC er kanskje den mest relevante profesjonelle møteplassen for spillindustrien. I år foregår hele GDC på nett og stipendene skal gå til å dekke utgifter for deltakelsen, Du kan få stipend til å dekke deltakeravgiften inntil $ 899, - som tilsvarer 7500 norske kroner, avhengig av hvilken deltakeravgift du har. Merk at deltakerpasset GDC Vault Access gir utvidet tilgang, - til og med mars 2022.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har et aktuelt spillprosjekt som har mottatt tilskudd til utvikling fra NFI, og som skal profileres under GDC og/eller Game Connection, kan du søke om tilskudd til lansering i utlandet på vanlig måte (https://www.nfi.no/sok-tilskudd/spill/lansering-utland-spill)
Dersom et selskap søker om tilskudd til lansering i utlandet hvor GDC 2021 er inkludert, vil ikke stipend til enkeltpersoner fra dette selskapet bli prioritert. 
Ansatte i selskaper som har mottatt tilskudd til langsiktig lansering hvor GDC 2021 er inkludert, vil ikke bli prioritert for stipend.

Søknaden må inneholde

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:

 • en faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på GDC 
 • et budsjett
 • relevant cv
 • opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra

Du behøver ikke levere dokumentasjon på at du har akkreditering til arrangementet i stipendsøknaden, men dette må leveres før utbetaling av stipend.

Dersom du mottar stipendet må du fylle ut en evalueringsrapport i etterkant, innen en måned etter arrangementer er avsluttet. Opplysninger om dette og andre detaljer vil framgå i tilskuddsbrevet du vil motta dersom du blir valgt ut til å motta stipend. 

Prioritering

I henhold til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill, kapittel 4, skal det legges vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Tilskuddsforvalter kan også prioritere søknader ut fra målet om kjønnsbalanse og mangfold i dataspillbransjen. 

Ved prioritering mellom søkere vil vi legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta, i tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.

Slik søker du

 

 • Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden, eller via knappen «søk stipend her» på siden Reisestipend utland / NFI.
 • Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet, deretter Utlyst av NFI og merk søknaden ”GDC 2021”.
 • Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider.
 • Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.


Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill - Lovdata

Søknadsfrist: fredag 21. mai 2021, innen kl. 12:00. 

Du vil motta svar på søknaden innen fristen for Early Bird som går ut onsdag 26. mai. 

Relaterte lenker: 
Les mer om GDC Game Developers Conference (GDC) (gdconf.com)
Les mer om Reisestipend utland Reisestipend utland / NFI

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Konsulent kompetanse og partnerskap
  • Telefon: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no