Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har vedtatt å gi 3,365 millioner kroner i tilskudd til Film & Kino. Tilskuddet skal gå til kinoteknisk rådgivning, profilering av Den store kinodagen, og til å arrangere en rekke seminarer og konferanser for den norske kinobransjen.

Kinokonferansen Kinosalen
Her fra en tidligere arrangert kinokonferanse. Foto: Sigurd Moe Hetland

NFI gir tilskudd til denne typen tiltak for å bidra til et profesjonelt miljø for formidling i Norge, og  opprettholde en desentralisert kinostruktur, samt å å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum. Film & Kino er bransje- og medlemsorganisasjonen for kommunale og private kinoer i Norge.  

I lys av koronasituasjonen har vi nedjustert tilskuddene noe fra tidligere år, sier Julie Ova, direktør for filmformidling i NFI. Film & Kino har planlagt for mange gode tiltak som bidrar både til en desentralisert kinostruktur og økt kompetanse hos filmformidlere i Norge. De fleste av tiltakene innebærer imidlertid at folk må flytte på seg og samles. Med såpass usikre tider for hele 2021, er det ikke realistisk at det vil kunne gjennomføres like mange seminarer, kurs og filmtreff som under vanlige år.

Vi håper koronasituasjonen endrer seg og samfunnet åpnes mer opp igjen utpå vårparten. Da har vi også ny søknadsfrist for disse ordningene, med mulighet for eventuelle nye søknader, sier Ova. 

Neste søknadsfrist for å søke tilskudd til kompetansehevende tiltak og nasjonal profilering er 6. april.

Tilskuddene som er tildelt i denne søknadsrunden fordeles slik: 

Kinoteknisk rådgivning

Film & Kino mottar 965.000 kroner i tilskudd til råd og veiledning til kinoene.

Kompetansehevende tiltak formidlere og pedagoger

Film & Kino mottar totalt 1.200.000 kroner i tilskudd til

 • Filmtreff (600.000 kroner)
 • Den norske kinokonferansen (400.000 kroner)
 • Regionale kinoseminar (200.000 kroner)

Nasjonale profileringstiltak

Film og Kino mottar 1.200.000 kroner i tilskudd til Den store kinodagen i november.
 

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Markedsansvarlig
  • cinematek og program
  • Telefon: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull[@]nfi.no